Hasiči z Doupova

Hasiči z Doupova

Příslušníci Vojenské hasičské jednotky (VHJ) Hradiště nejsou hasiči odtržení od reality mimo vojenský výcvikový prostor (VVP). Z výčtu zásahů jen za první pololetí letošního roku je patrné, že se opravdu nenudí. Slouží 24/7, 365 dní v roce, neustále provádí asistence na střelnicích, pomáhají se zabezpečením zařízení, svou šikovností a silou udržují techniku a materiál. Z celkových 115 zásahů v tomto roce byla jednotka u 2 požárů a 5 dopravních nehod mimo VVP.

Úzká spolupráce s hasičským záchranným sborem (HZS) Karlovarského a Ústeckého kraje, se Zdravotní záchrannou službou Karlovarského kraje, jako je účast na velkých součinnostních cvičeních, výcvicích a dalších akcích, nutí a motivuje jednotlivce k vyšší fyzické i psychické odolnosti. Vzájemná provázanost se stanicí HZS Karlovy Vary, kde velitel VHJ jako její bývalý příslušník udržuje vzájemné vztahy a posouvá připravenost jednotky o něco výš, napomáhá povědomí o schopnostech vojenské jednotky. Není tedy náhodou, že operační důstojník integrovaného záchranného systému (IZS) nemá problém „zvednout“ vojenskou hasičskou jednotku k nehodě na D6 nebo k požáru v jejich dosahu.

Technické zásahy při živlech, které zde na Doupovsku nejsou neobvyklé, ale především požární dohled nad největším výcvikovým prostorem, to je každodenní rutina VHJ. Obzvláště v obdobích sucha není snadné udržet všechny střelnice a zařízení v provozu tak, aby nedošlo ke škodám. Svou prezentací na veřejnosti také přispívají k pozitivnímu vnímání armády v regionu, nechybí na dětských dnech, ukázkách, vyhrávají soutěže a turnaje v nohejbalu, fotbalu a dalších sportech.


Text: major Martin Kuna, náčelník SOVZ Hradiště

Foto: velitel VHJ Hradiště Milan Bláha (ukázky výcviku a přezkoušení z fyzické zdatnosti)

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (28. Červenec 2017)