I úspěšní absolventi Základního praporčického kurzu převzali svá „vysvědčení“

I úspěšní absolventi Základního praporčíckého kurzu převzali svá „vysvědčení“

Za přítomnosti náčelníka štábu Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) plukovníka gšt. Hynka Pavlačky, vrchního praporčíka VeV-VA štábního praporčíka Vladimíra Blažka a dalších hostů proběhlo v pátek 30. června 2023 v prostorách auly slavnostní vyřazení absolventů Základního praporčického kurzu.

Ti studium kombinovanou formou zahájili již 11. dubna, a to nejprve samostudiem distanční části, která předcházela studiu v prezenční části kurzu. Na konci kurzu absolvovali posluchači závěrečnou zkoušku, která je složena z tradičního testu znalostí a následné ústní zkoušky. Na základě těchto výsledků a také dle aktivity během kurzu byl vybrán nejlepší posluchač. Tím se stal příslušník 41. mechanizovaného praporu rotný Z.Š.,který tak z rukou plukovníka gšt. Pavlačky převzal dýku pro nejlepšího absolventa a svým proslovem uzavíral ceremonii slavnostního vyřazení. Dalším devíti absolventům byly uděleny pochvaly náčelníka Odboru profesní přípravy a náčelníka Úseku kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků.

Základní praporčický kurz je určen pro poddůstojníky s vojenskou hodností rotný, s úplným středoškolským vzděláním, kteří byli vybráni ke jmenování do vojenské hodnosti rotmistr. Je společný pro všechny obory, odbornosti a specializace. Absolvování kurzu je podmínkou pro postup do praporčického sboru, platí i pro vojáky (specialisty), kteří vstupují do praporčického sboru přímo po absolvování základní přípravy.

Kurz úspěšně dokončilo 155 vojáků a vojákyň, kteří tvořili průřez napříč útvary a zařízeními z celé AČR.


Text: praporčík Štěpán Hrbek, Úsek kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků
Foto: o.z. Hana Jurčová, CKIT VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (13. Červenec 2023)