Informace pro účastníky Kurzu základní přípravy s nástupem 1. 10. – volby

Informace pro rekruty AČR k nástupu do kurzu základní přípravy – volby

Každému příslušníku tohoto běhu kurzu základní přípravy bude umožněna účast ve volbách v místě svého bydliště. Zámysl své účasti oznámí každý při příjmu osob, v rámci něhož budou tak vzhledem k volbám a mimořádným opatřením zavedena dvě specifika.

  1. Ti, kteří se rozhodnou pro účast ve volbách, projdou všemi vstupními procedurami, včetně vystrojení, kromě testování na covid-19, a to separátně od těch, kteří nebudou opouštět kasárna, včetně ubytování v internátu speciálně vyčleněném pro karanténu. Této skupině bude umožněn odjezd do svých domovů v pátek 2.10. v 18.00 hodin, s návratem v sobotu 3.9. do 20.00 hodin. Po tomto příjezdu absolvují testování na covid-19 a třídenní umístění v karanténě. Teprve pak budou začleněni k ostatním jednotkám.
  2. Ti, kteří se rozhodnou pro neúčast ve volbách, projdou všemi vstupními procedurami, včetně testování na covid-19, s průběhem kurzu tak, jak je podrobně stanoven (viz článek Informace pro účastníky kurzu základní přípravy s nástupním termínem 1.10. níže).

Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (24. Září 2020)