Instruktor – střelec operátor pušky pro přesnou střelbu

Instruktor – střelec operátor pušky pro přesnou střelbu

To je zcela nový kurz, jehož pilotní běh spustila Střelecká škola pracoviště výcviku odstřelovačů Velitelství výcviku-Vojenské akademie na začátku června.

Jeho absolutně první posluchače jsme zastihli na střelnici ve vojenském prostoru uprostřed jeho druhého a zároveň závěrečného týdne. Část z nich se věnovala střelbě pod vedením našich instruktorů, část z nich mezitím čistila zbraně. „V tomto, dalo by se říct nultém běhu, máme celkem 15 profesionálů z různých útvarů a zařízení AČR, kteří u nich tyto dovednosti budou dále předávat také jako instruktoři,“ vysvětluje náčelník Střelecké školy a doplňuje, že jsou tu například zástupci 4. brigády rychlého nasazení, 7. mechanizované brigády, 43. výsadkového pluku Centra podpory speciálních sil.

„Právě cvičíme střelbu se změnou polohy a snažíme se ukázat, jak volit a zaujímat různé polohy ke střelbě, jak se postavit, kleknout, sednout, využít oporu aby byla střelba přesná a účinná, přičemž výcvik povedeme dnes i v nočních podmínkách,“ seznamuje nás s aktuálním děním náčelník Střelecké školy a dodává, že účastníci využívají vlastní zbraně z útvarů.

„Cílem kurzu je vycvičit tyto střelce operátory v odbornosti a dosažení schopnosti operovat v sestavách bojových jednotek AČR během konvenčních operací. Jeho součástí je tedy i taktická střelba,“ doplňuje dále náčelník Střelecké školy, avšak zdůrazňuje, že umět vést přesnou střelbu až do vzdálenosti 600 metrů, určovat vzdálenosti cíle, provádět rychlé opravy střelby pomocí optického zaměřovače či nastřelovat a rektifikovat zbraňový systém ve dne i v noci tady rozhodně nestačí. „Jde o celkové rozšíření poznatkové úrovně jednotlivce a rozvoj jeho individuálních schopností. Pro absolvování kurzu tak je nutné znát třeba metody určování vzdálenosti, konstrukci a takticko technická data zbraňového systému a munice, jeho údržbu, základy vnější balistiky, základní způsoby vedení přesné střelby, způsoby efektivního využití střelců operátorů na bojišti a dále i umět manipulovat se zbraňovým systémem, rozebírat jej a skládat,“ uvádí přesněji zaměření kurzu náčelník Střelecké školy.

Co se osvědčilo, je i počet účastníků. „Pro nás je optimální maximálně 16 posluchačů, přičemž ideální je sudý počet, abychom mohli cvičit ve dvou rovnoměrných menších skupinách a co nejintenzivněji se tak kurzantům věnovat. Může se však stát, jako v tomto případě, že jeden z posluchačů nemohl do kurzu nastoupit a tak jich bylo jen 15,“ dodává na závěr jeden z jeho vedoucích instruktorů a zdůrazňuje, že to samozřejmě i tak nemělo žádný negativní vliv.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA
Foto: kapitánka Monika Nováková, archiv Střelecké školy

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (19. Červen 2023)