Jak náročný je kurz Tactical Combat Casualty Care – Combat Lifesaver

Jak náročný je kurz Tactical Combat Casualty Care – Combat Lifesaver

Ve dnech 13. – 17. 6. 2022 proběhl u Úseku zdravotnických odborností Odboru profesní přípravy VeV-VA kurz Tactical Combat Casualty Care – Combat Lifesaver (TCCC-CLS). Z důvodu časové náročnosti tento kurz probíhá formou nepřetržitého vojenského výcviku. Každý den výcviku začíná ranním během před zahájením výuky, následuje ústní přezkoušení teoretických znalostí a praktických dovedností z minulého dne a pokračuje výukou až do večerních hodin.

V rámci kurzu si 8 posluchačů osvojilo zásady poskytování péče o raněného v bojových podmínkách. Získané dovednosti posluchači zúročili poslední den v rámci praktické zkoušky. „Pod taktickým námětem v první fázi CUF (péči pod palbou) po získání palebné převahy určený CLS nasadil končetinový turniket C.A.T. a následně odsunul raněného do druhé fáze TFC (relativního bezpečí). Dle algoritmu ošetření MARCH po zástavě masivního krvácení, kontrole vědomí, zajištění dýchacích cest, ošetření poranění hrudníku, prevencí hypotermie a vypsání TCCC karty za doprovodného zvuku střelby a vrtulníku byl specialisty kompletně připraven k odsunu,“ přibližuje závěr kurzu praporčice Veronika Podhorská z Úseku přípravy zdravotnických odborností.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: archiv Úseku přípravy zdravotnických odborností

Vydal/a: 
Monika Nováková (20. Červen 2022)