Je to pro nás nová zkušenost, hodnotí kurz přežití novináři a humanitární pracovníci

Je to pro nás nová zkušenost, hodnotí kurz přežití novináři a humanitární pracovníci

Patnáct novinářů a humanitárních pracovníků má za sebou polovinu speciálního kurzu, který každoročně připravuje odbor komunikace Ministerstva obrany ve spolupráci s Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií ve Vyškově. Náročné scénáře, přepadení, ale i dlouhé pěší přesuny jsou pro účastníky důkladnou přípravou na situace, které mohou v krizových oblastech nastat.

Kromě fyzických nároků jsou na účastníky kurzu speciální přípravy pro krizové oblasti kladeny i značné psychické nároky.

„V průběhu jednoho týdne připravujeme i novináře, humanitární pracovníky a zaměstnance neziskových organizací na všemožné situace, které mohou v těchto krizových oblastech nastat. Učíme je, jak náročné situace zvládnout a jak se v bezpečí a ve zdraví vrátit domů,“ uvedla podplukovnice Darina Záchová, vojenská psycholožka Agentury vojenského zdravotnictví, která se podílí na kurzech a výuce Velitelství výcviku.

Výcvik se koná pod vedením vojenských instruktorů z vyškovského velitelství. Zahrnuje teoretickou část s navazujícím praktickým výcvikem, během něhož se účastníci musejí vypořádat nejen s psychickou a fyzickou zátěží, ale také se učí zvládat techniky vyjednávání v krizovém prostředí. Neméně důležitá je i správná orientace v neznámém terénu za ztížených podmínek, zásady přežití, základy ochrany proti zbraním hromadného ničení, základy první pomoci či budování úkrytu.

Samotní účastníci kurzu jej hodnotí velice kladně

„Nemyslel jsem si, že vše bude tak realistické. Skutečně je vše nachystané tak, jak to může vypadat ve válečných oblastech. Teď se už nenacházíme v bezpečné České republice, ale zažíváme pocity nebezpečí, ohrožení života a strachu. Vše je realistické a díky instruktorům a celkovému provedení kurzu si dovedeme představit, jaká ohrožení mohou ve světě číhat. Jsme teprve v polovině kurzu, který postupně graduje, a vím, že pokud jej dokončím, budu nejen připravený čelit nebezpečí, ale stanu se i tak trochu jiným člověkem,“ uvedl jeden z účastníků.

Kurz speciální přípravy pro krizové situace pořádá resort pravidelně od roku 1994. Za tu dobu jej absolvovalo přibližně 440 novinářů a humanitárních pracovníků. Obdobný kurz absolvují i civilní zaměstnanci NATO, kteří jsou vysíláni do inkriminovaných oblastí plnit pracovní úkoly v rámci Aliance.


Autor: Michal Voska, www.army.cz

Vydal/a: 
Monika Nováková (28. Duben 2017)