Klub vojenských důchodců (KVD) uspořádal slavnostní rodinné setkání

Klub vojenských důchodců (KVD) uspořádal slavnostní rodinné setkání

To se uskutečnilo v úterý 5. března v prostorách Společenského klubu kasáren Dědice, a to při příležitosti blížícího se Mezinárodní dne žen, dne mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost a spravedlnost. Pozvání přijala také řada hostů, zástupců vedení města Vyškova, velení Vojenské akademie, ale i Ministerstva obrany.

A program byl skutečně bohatý. Nejprve zazněla zpráva o činnosti výboru KVD a poté následovalo předávání dárků jubilantům, kteří v 1. pololetí oslaví významné životní jubileum. Mezi těmi s nejúctyhodnějším věkem byli pan Zdeněk Spálený, který se dožívá 91 let a pan Jiří Cakl, 92 let.

Všechny přítomné ženy poté obdržely červený karafiát z rukou předsedy klubu podplukovníka v.v. Stanislava Uhlíře a starosty města Vyškova Karla Jurky, který v následné diskuzi mimo jiné zdůraznil některé nové projekty, které město Vyškov připravuje právě pro seniory. Jeho slova doplnila také 1. místostarostka města Vyškova Karin Šulcová. S novinkami v oblasti péče o vojenské důchodce zase seznámil všechny přítomné pravidelný host pan Vladimír Petr, vedoucí tohoto oddělení MO. A stranou nezůstaly ani některé současné aktivity Velitelství výcviku-Vojenské akademie, které prezentoval náčelník štábu VeV-VA plukovník gšt. Jaroslav Medek. Všichni jmenovaní také vyzdvihli nastavenou vzájemnou spolupráci.

Setkání zakončilo vystoupení mažoretek Falco TJ Sokol Orel pod vedením sester Trávníčkových a předseda KVD k němu dodal: „Toto setkání je novinkou, vždy jsme se takto scházeli pouze na výroční členské schůzi v závěru roku, ale nyní bychom to takto rádi nastavili dvakrát do roka.“


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Hana Jurčová a kpt. Monika Nováková

Vydal/a: 
Monika Nováková (6. Březen 2019)