KOMANDO: Do úspěšného absolvování zbývají poslední dny

KOMANDO: Do úspěšného absolvování zbývají poslední dny

Kurz útočného boje – KOMANDO se pomalu chýlí ke konci. Přehoupl se totiž již do posledního, pátého týdne. Ve hře na páteční cestu do krypty Národního památníku hrdinů Heydrichiády k převzetí insignií úspěšného absolventa kurzu zůstává již jen 17 borců.

V tom uplynulém, čtvrtém týdnu, jste měli opět možnost průběžné sledovat dění v kurzu na našem fb: https://www.facebook.com/InfoVeVVA, v podobě fotografií a krátkých videí. Pro ty, kdo tuto možnost nemá, přinášíme, alespoň krátké souhrnné info zde. Mimo jiné se plánovala léčka na obrněné vozidlo IVECO. Ta obsahovala přípravu na průzkum a samotný průzkum prostoru léčky, činnost v léčce jednotlivců a týmů, včetně demoličního, který prováděl iniciaci stromové záseky, po které vozidlo zůstalo uvězněno v „kill zone“. Zbytek jednotky se v hloubi lesa připravoval na ničivý úder, po kterém jednotka Komando mizela v lese za burácení detonací. Nepřítel přišel o další strategicky bod a borci po úspěšné akci nasedali do vrtulníku, i když nevěděli, zda je na palubě nečeká přeúkolování a akce další…

Čtvrtý týden se nesl také ve znamení nejvíce odpadlíků, kdy 12 uchazečů bylo z kurzu vyloučeno za nedostatečný počet bodů či za držení nepovoleného materiálu. Pravidla jsou pravidla. „Uchazeči jsou v průběhu kurzu podrobně hodnoceni. Máme tak stanovené mety, kdy dochází k vyřazení. Až do posledního dne tak může uchazeč získat jak plusové, tak minusové body, které rozhodnou o jeho pokračování či stopce,“ vysvětluje jeden z instruktorů Úseku přípravy Komando.

Zástupci 4. brigády rychlého nasazení, 7. mechanizované brigády, 43. výsadkového pluku a Univerzity obrany vstoupili do posledního týdne, mimo jiné, nočním přesunem, směřujícím k vyzvednutí mrtvé schránky a dozásobení potřebným materiálem na splnění úkolu… Tu však museli nejprve naplánovat na předsunuté základně střežené koaličními vojáky, zahalené do noční tmy…

Co je hlavní náplní praktické fáze a jaké znalosti a dovednosti musí zbývajících cvičících, zástupců 4. brigády rychlého nasazení, 7. mechanizované brigády, 43. výsadkového pluku a Univerzity obrany na své cestě za nášivkou „Komando“ prokázat? Sledujte další video 43. výsadkového pluku: https://www.youtube.com/watch?v=9IznZc76foI.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto a video: nadrotmistr Pavel Vystrčil, Úsek přípravy KOMANDO

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (22. Červen 2021)