Kurz CLS – Repertitorium

Kurz CLS – Repertitorium

Ve dnech 22. – 26. června 2020 se uskutečnil u úseku přípravy zdravotnických odborností Odboru profesní přípravy po koronavirovém „výpadku“, a to za zpřísněných hygienických podmínek, kurz CLS-R (Combat Lifesaver – Repertitorium).

Celý kurz byl poznamenán následky této pandemie. To se odrazilo jak na počtu posluchačů, který musel být omezen na osm oproti původním dvanácti, ale také na formě výuky, kdy posluchači trávili přednášky a praktická zaměstnání v rouškách a ochranných rukavicích. Během výuky i po skončení všech jejich dílčích částí byla prováděna dezinfekce pomůcek, ale i učeben a dalšího inventáře v souladu s nařízením Hlavní hygieničky AČR. V lavicích musela být také dodržována vzdálenost posluchačů 1,5 metru od sebe.

Veškerá tato opatření však neměla dopad na kvalitu a intenzitu výcviku. Praktické nácviky byly prováděny oproti běžnému standardu s živým figurantem pouze na cvičných figurínách a trenažéru CAESAR. Další novinkou oproti předchozím kurzům bylo seznámení s nejnovějšími zaváděnými postupy ošetřování raněných v boji dle MARCH PAWS (Tactical Casaulty Combat Care).


Text a foto: praporčík Jakub Svoboda, Úsek přípravy zdravotnických odborností

Vydal/a: 
Monika Nováková (8. Červenec 2020)