Kurz nižších důstojníků probíhá již dva měsíce

Kurz nižších důstojníků probíhá již dva měsíce

Kurz nižších důstojníků úspěšně pokračuje již osmým týdnem.

Část studentů v současné době absolvuje speciální tělesnou přípravu pod vedením zkušených instruktorů úseku tělesné výchovy VeV – VA v Bechyni. Náplní tohoto zaměstnání jsou přesuny a orientace v terénu, překonávání přírodních překážek a základy vojensko-praktického lezení.

Zbývající část studentů procvičuje plánovací proces štábu praporu v posádce Vyškov. V rámci tohoto zaměstnání se zaměřují na pochopení jednotlivých kroků rozhodovacího a plánovacího procesu MDMP (Military Decision Making Process). V rámci skupinového cvičení studenti zakreslují taktickou situaci do mapy a zpracovávají nejdůležitější podklady do jednotlivých briefingů v rámci plánování bojové činnosti na základě námětu a bojového rozkazu nadřízeného. Celý plánovací proces bude zakončen velitelsko štábním cvičením pod názvem „SUMMIT 1“ metodou CAX (Computer Assisted Exercise) na simulátorech centra simulačních a trenažérových technologií v Brně. Studenti budou řešit simulované jevy a procesy během řízení bojové činnosti praporního úkolového uskupení.

Novinkou tohoto kurzu je zkušební využití platformy Google Classroom u jedné čety kurzu nižších důstojníků. Cílem využívání této aplikace je zefektivnit a zjednodušit studium v rámci kariérového kurzu. Novinku si příslušníci kurzu zatím chválí a její velký přínos spatřují v online přístupu k rozvrhu či elektronickou komunikaci s lektorem. Dalším velkým bonusem je sdílení zajímavých tipů na sebevzdělávání, například způsoby využití myšlenkových map v praxi, možnosti a využití prezentačního programu Prezi, informace o vzdělávacích webech nebo odkazy na vzdělávací a zajímavá videa z konference TED (Technology, Entertainment and Design).

Současní studenti jsou nositeli různorodých zkušeností, které se snažíme využívat i v rámci výuky tak, abychom naplnili motto kurzu „SEBEVZDĚLÁVÁNÍ, SDÍLENÍ, SPOLUPRÁCE“. Velkým přínosem v oblasti kariérového vzdělávání je poznání kolegů a kolegyň jiných odborností a vzájemná výměna dosavadních zkušeností.


Autor: kapitán Václav Pokluda, úsek kariérové přípravy nižších důstojníků

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (27. Říjen 2017)