Kurz nižších důstojníků VeV – VA v Centru simulačních a trenažérových technologií

Kurz nižších důstojníků VeV – VA v Centru simulačních a trenažérových technologií

Ve dnech 3.–6. 4. 2017 bylo realizováno u Centra simulačních a trenažérových technologií Brno (CSTT Brno) velitelsko-štábní cvičení s počítačovou podporou typu CPX/CAX (Command Post Exercise/Computer Assisted Exercise) kurzu nižších důstojníků, konané Úsekem kariérové přípravy Odboru profesní přípravy VeV – VA Vyškov.

Tématem cvičení byla činnost praporního úkolového uskupení (PrÚU) na základě 72. mechanizovaného praporu při vedení obrany v sestavě brigády. Operace byla v konceptu rozdělena do 4 jednotlivých fází (přesun praporu se zaujetím prostoru obrany, vedení obrany, protiúder jednotkami nadřízeného a obnova bojeschopnosti). Pozici řídícího cvičení zastával náčelník úseku kariérové přípravy major Radek Doležel pod gescí náčelníka odboru profesní přípravy plukovníka gšt. Michala Kucharského.

Příslušníci kurzu za využití simulačních a trenažérových technologií (STT) si na jednotlivých funkcích štábu prověřili své znalosti získané během studia. Jednalo se o první cvičení realizované ve prospěch kurzu kariérové přípravy VeV – VA příslušníků AČR a celkem se ho zúčastnilo 44 kurzistů a také  příslušníků VeV – VA zastávající funkce nadřízeného velení a mentorů, předávající své poznatky a doporučení při denních rozborech.

Základním cílem cvičení bylo prověřit znalost postupů pro plánování operací na stupni prapor, plánovat a řídit bojovou činnost v rámci PrÚU, schopnost shromažďovat a vyhodnocovat informace, reálně předvídat vývoj situace a připravovat podklady pro další rozhodování velitele.


Text: npor. David Žůrek, CSTT Brno

Foto: Úsek kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (11. Duben 2017)