Kurz Odběr vzorků chemických látek – základní

Kurz Odběr vzorků chemických látek – základní

V červnu proběhl u Úseku přípravy chemického vojska Centra přípravy pozemních sil Odboru profesní přípravy týdenní kurz Odběrů vzorků chemických látek – základní.

Kurz je primárně určen pro příslušníky družstev radiačního a chemického průzkumu, jelikož každé toto družstvo musí být schopno dle spojenecké publikace ATP-3.8.1. vol. II Specialists CBRN Defence Capabilities provést odběr vzorků kontaminovaných bojovou chemickou látkou.

V blízké budoucnosti, až družstvům radiačního a chemického průzkumu bude přidělena nová průzkumná technika, vozidla SLOV-CBRN, budou možnosti odběru vzorků rozšířeny i o možnosti odběru radiologických a biologických látek.

Na první pohled se může zdát, že odběr vzorku je jednoduchá záležitost, ale správně odebraný vzorek je klíčový pro úspěšnou následnou analýzu v laboratoři. Při odebírání vzorku se musí dodržovat a dbát na přesné postupy, dále pak závisí i na zkušenosti a improvizaci, jelikož ne vždy se může vzorek odebrat tak snadno, jak si naplánujeme.

První den kurzu se posluchači seznámili s problematikou odběrů vzorků, jejich postupy a zásadami a materiálem určeným k odběrům vzorků. Následující den proběhla praktická ukázka odběrů vzorků, a to ve všech skupenstvích – plynný, kapalný a pevný.

Třetí a čtvrtý den kurzu se nesly v praktickém duchu. Posluchači nejprve odebírali kapalný vzorek z vodního zdroje, který byl dle rozehry kontaminován, a následně odebírali vzorek ze sutin. Následující den je čekalo komplexní cvičení, kdy odebírali různé druhy vzorků při incidentu, kdy vozidlo najelo na chemické IED a po prvotním průzkumu byl vyslán odběrový tým.

Kurz byl zakončen písemnou zkouškou, která prověřila znalosti posluchačů získané v kurzu.


Text a foto: prap. Bc. Veronika Richter, Úsek přípravy chemického vojska

Vydal/a: 
Monika Nováková (14. Červenec 2021)