Kurz přežití ve Vyškově

Kurz přežití ve Vyškově

Moderátor: Ve vojenském újezdu Březina u Vyškova se teď koná kurz speciální přípravy pro krizové situace. Týdenní cvičení určené novinářům a pracovníkům humanitárních organizací pořádá česká armáda a účastníci se na něm dozví, jak se chovat a jak přežít při práci v nebezpečných oblastech, například v zemích postižených válkou.

No, a přímo před Vojenskou akademií ve Vyškově je teď i kolega Petr Obrovský. Petře, hezké ráno. Tak, řekni nám, kolik se letos kurzu účastní lidí?

Petr OBROVSKÝ, redaktor: Dobré ráno. Výběrovým řízením prošlo asi 20 lidí, jsou mezi nimi například pracovníci Českého rozhlasu, České tiskové kanceláře a vydavatelství Mafra, tedy za novináře. Z humanitárních organizací tady mají své zástupce například Charita Česká republika, organizace Člověk v tísni anebo Český Červený kříž. Já ještě upřesním, že my nejsme před Vojenskou akademií ve Vyškově, nakonec jsme se přesunuli přímo do vojenského újezdu Březina a jak můžete vidět za mnou, tak právě teď už jednotliví účastníci jsou rozděleni do skupin a zkouší si různé věci. Například rozdělávání signálního ohně nebo vyprošťování raněné osoby z auta, poskytování první pomoci. Na další podrobnosti o tom kurzu už se zeptám praporčíka Martina Beneše, který je jedním z instruktorů. Dobré ráno.

prap. Martin BENEŠ, instruktor: Dobré ráno. Tak ...

Petr OBROVSKÝ, redaktor: Já bych na úvod se chtěl zeptat, ten kurz je přesně v polovině, už mají 4 dny za sebou, další 4 dny je čekají. Co tedy prožili a na co se můžou ještě těšit jednotliví účastníci?

prap. Martin BENEŠ, instruktor: Kurz začal v pondělí, v pátek ráno. Oni celou dobu působili na základně vojenské, kde se připravovali na cvičné mise. Působí ve státě Tugur, což je fiktivní země, ve které probíhá ozbrojený konflikt mezi státem Raveli a Tugur. Oni mají za úkol to, co je normálně jejich práce, tudíž připravit humanitární misi pro tuto oblast a také reportovat o situaci do České republiky.

Petr OBROVSKÝ, redaktor: Vy už jste to zmínil, takže nacházejí se ve fiktivním státě, každý ten kurz každý rok se odvíjí podle přesně připraveného námětu a čekají je různé modelové situace, se kterými se můžou právě v těch nebezpečných oblastech potkat. Jaké situace to vlastně jsou?

prap. Martin BENEŠ, instruktor: První část toho kurzu probíhá na vojenské základně, kde se setkávají zejména s útoky na základnu v podobě nepříjemné střelby pomocí raket, popřípadě nějakých minometných min a dále řeší bezpečnost na té základně, takže, jakým způsobem se pohybovat, co dělat, co nedělat, jak to vůbec na vojenské základně funguje. Tím, že jsou ve fiktivním státě, my se potom snažíme, aby si osvojili návyky, které jsou vhodné proto, když budou působit v krizových oblastech různě po světě, jsou to zejména průjezdy přes vládní checkpointy tak, aby si byli schopni vyjednat průchod. Jsou to, je to poskytování první pomoci, bezesporu jedna z nejdůležitějších věcí, kterou tady děláme a se zaměřením samozřejmě ne přímo na ošetřování zlomenin, a tak dále, ale průstřelů, amputací končetin, takový věci, který se můžou opravdu setkat ve válečném konfliktu.

Petr OBROVSKÝ, redaktor: Já jsem se dočetl, že se tady je cílem samozřejmě připravit ty lidi na extrémní psychickou a fyzickou zátěž, začíná to nedostatkem spánku přes různé fiktivní přepadení, rebely, až po zinscenované popravy. Tak, co je to nejtvrdší, co tady vlastně můžou ti účastníci zažít?

prap. Martin BENEŠ, instruktor: Tak nejtvrdší je samozřejmě konec tak, jak jste to popsal, kdy celý ten kurz graduje a je tam fiktivní zajetí, zinscenované popravy, veškerý tyhle ty situace, který my tady nahráváme, děláme podle skutečných událostí, který se momentálně dějí ve světě tak, aby ta situace odpovídala realitě. Nejtěžší pro účastníky tohohle toho kurzu je určitě nedostatek spánku a celkově nedostatek času dělat cokoliv ze svých osobních potřeb. Každý ten, každý ten den je naplněn ať už přednáškami, popřípadě plněním různých úkolů jako jsou fiktivní mise a opravdu nemají, řekněme, že mají tak půl hodiny na jídlo a 3 hodiny na spánek, když se jim zadaří.

Petr OBROVSKÝ, redaktor: Stalo se vám během těch let, co ten kurz se koná, že někdo to prostě nevydržel a odpadl, že ta hra už byla příliš reálná?

prap. Martin BENEŠ, instruktor: Stává se to poměrně často, samozřejmě každý má svoje limity, svoje hranice, za které už jít nelze. Je to účelem tohohle toho kurzu zjistit i ty osobní hranice tak, aby se člověk vyprofiloval a zjistil, jestli tu práci, kterou zamýšlí dělat, jestli ji opravdu dělat chce, anebo jestli na to nemá.

Petr OBROVSKÝ, redaktor: Od roku 94, kdy se ten kurz přežití koná, prošlo celkem 420 účastníků. Procházejí ještě předtím, než přijedou sem do vojenského újezdu Březina nějakým výběrovým řízením. Tak co jsou ty vstupní podmínky, aby ten člověk vůbec se mohl toho účastnit?

prap. Martin BENEŠ, instruktor: Vstupní podmínky jsou zejména pro jakou organizaci pracují, takže my dáváme přednost (výpadek signálu) humanitárním pracovníkům. Z těch potom vybíráme na základě jejich motivací a to, jestli opravdu budou působit v blízké budoucnosti v některých krizových oblastech, jak nazýváme tyhle ty země. Dále potom prochází psychologickým vyšetřením. Jedná se spíše o takové psychologické profilování, abysme věděli, s kým budeme mít tu čest v průběhu kurzu a na co bysme si měli v případě různých scénářů dát pozor, jak budou ty lidi reagovat. No, a i součástí toho je potom nějaké fyzické přezkoušení, ze kterého, pokud opravdu ten člověk není schopen tu fyzickou zátěž, byť je poměrně minimální, zvládnout, tak vypadává.

Petr OBROVSKÝ, redaktor: A ti, co už se tady účastní, tak jsou dál nějak v průběhu toho kurzu vyhodnocováni? Může se tedy tady stát, že někdo přijede a prostě to neudělá, když to řeknu úplně jednoduše?

prap. Martin BENEŠ, instruktor: Určitě každý den máme sezení s instruktory a vyhodnocujeme jednotlivé osoby tak, abysme věděli, jestli tam dochází k plnění těch úkolů tak, jak by se měly plnit a může se stát a stává se to, že byť člověk dokončí kurz a dostane se až do konce, tak certifikát nedostane na základě průběžného hodnocení.

Petr OBROVSKÝ, redaktor: Na závěr se vás zeptám na poslední otázku, dostal jste nebo dostali jste od těch účastníků, kteří tím kurzem prošli, už nějakou zpětnou vazbu, že opravdu ty dovednosti a ty znalosti, které tady získali, použili v praxi? I když pravděpodobně cílem je nedostat se vůbec do situace, ve které by to museli použít, tak přesto, použil už někdo v praxi to, co se naučil tady ve Vyškově?

prap. Martin BENEŠ, instruktor: Ano, už se nám ozvali někteří zejména novináři, že museli procházet před vojenské vládní checkpointy a tam museli využít ty zkušenosti, které tady nabyli, a můžu potvrdit, že opravdu chtěli a podařilo se jim projít.

Petr OBROVSKÝ, redaktor: Díky za rozhovor. Já ještě doplním a pozvu všechny diváky Studia 6 ke sledování nedělního Newsroomu ČT24 v neděli v 10 večer na „24“, protože právě tam přineseme podrobnější reportáž o tom, jak se novináři připravují na krizové situace.

 


26.4.2016, ČT 24, str. 1 – 08:35 Studio 6

Vydal/a: 
Monika Nováková (27. Duben 2016)