Kurz pro nižší důstojníky vyvrcholil slavnostním vyřazením ve Slavkově

Kurz pro nižší důstojníky vyvrcholil slavnostním vyřazením ve Slavkově

V pátek 7. prosince 2018 se v prostorách Slavkovského zámku uskutečnilo za přítomnosti náčelníka štábu VeV-VA plukovníka gšt. Jaroslava Medka, náčelníka Odboru profesní přípravy plukovníka gšt. Tibora Budíka a dalších významných hostů slavnostní vyřazení Kurzu pro nižší důstojníky.

Tento kurz probíhal v období 17. 9. – 7. 12. u VeV-VA ve Vyškově a byl zaměřen na splnění základního kvalifikačního požadavku, který je předepsán pro příslušníka hodnostního sboru nižších důstojníků ve vojenské hodnosti nadporučík.

Důraz byl položen na dosažení schopností použití principů taktických činností v systému velení a řízení, zvládnutí plánovacích a rozhodovacích procesů a dosažení rozvoje kompetencí nezbytných pro úspěšné řízení štábních procesů a vedení lidí na stupni velení a řízení odpovídající vojenské hodnosti kapitán.

Zásadní změnu oproti minulým kurzům vidí zastupující náčelník Centra kariérové přípravy nižších důstojníků major Kamil Bednář spolu s lektory podílejícími se na výuce v oblasti vojenského umění. Zde došlo ke změně výukové metody, kdy metoda cvičení s využitím a podporou výpočetní techniky (CAX) na téma „vedení boje na stupni prapor“ byla nahrazena metodou skupinového cvičení, které lépe odráží požadavky pro daný typ kurzu, což kladně hodnotili i samotní posluchači kurzu.

Pro úspěšné absolvování kurzu museli posluchači splnit stanovené úkoly seminářů, cvičení, obhájit své znalostí ve čtyřech postupových testech a prokázat znalostí v rámci závěrečného ústního přezkoušení před komisí. Celkem kurz úspěšně absolvovalo 46 posluchačů, z nichž nejlepším byl vyhodnocen nadporučík Michal Mráz, příslušník 43. výsadkového praporu Chrudim, který byl oceněn absolventským mečem VeV-VA.


Text: kapitán Lubomír Gola, Centrum kariérové přípravy nižších důstojníků
Foto: Hana Jurčová, Centrum komunikačních a informačních technologií

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (18. Prosinec 2018)