Kurz první pomoci pro pracovníky tělesné přípravy

Kurz první pomoci pro pracovníky tělesné přípravy

Tělesná příprava, základní (atletika, silová cvičení apod.) nebo speciální (vojenské plavání, vojenské lezení, základy přežití, boj z blízka, přesuny na ledu a sněhu), patří mezi druhy přípravy se zvýšeným rizikem vzniku přetížení a zranění. Na tělovýchovné pracovníky jsou kladeny odborné požadavky nejen z oblasti tělovýchovy, ale také z oblasti zdravotní první pomoci. Protože včasná a správně provedená první pomoc může zmírnit důsledky vážných úrazů nebo dokonce zachránit lidský život.

Tělovýchovní pracovníci jsou pravidelně vzděláváni podle nejnovějších poznatků z oblasti první pomoci. Jeden z kurzů nyní proběhl v termínu 1. – 5. 8. 2022 v prostorách Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově pod vedením instruktorů Úseku přípravy zdravotnických odborností.

V kurzu se „tělocvikáři“ vzdělávali v oblastech kardiopulmonární resuscitace a práce s automatickým externím defibrilátorem (AED), záchrany tonoucího, ošetření různých typů krvácení, zlomenin, termických poranění a dalších možných případů vyžadujících zdravotní ošetření.

„Kurz byl veden především prakticky. Přínosný byl nácvik masáže srdce v různých modelových situacích za pomoci nácvikové figuríny vybavené elektronickým systémem. Cvičící na displeji tabletu okamžitě viděl zpětnou vazbu o hloubce a frekvenci stlačování nebo objemu vzduchu při umělém dýchání,“ popisuje jeden z jeho účastníků.


Autor: kpt. Mgr. Monika Bačíková, vedoucí starší důstojník-specialista, Oddělení tělesné výchovy Sekce rozvoje sil MO

Vydal/a: 
Monika Nováková (9. Srpen 2022)