Kurz první pomoci s premiérou nových speciálních figurín

Kurz první pomoci s premiérou nových speciálních figurín

Ve čtvrtek 15. července vyvrcholil praktickou zkouškou čtyřdenní kurz První pomoc. Jeho 12 účastníků, včetně dvou záložníků, tak třem instruktorkám Úseku přípravy zdravotnických odborností předvedli, co se v jeho průběhu naučili. Praktickému přezkoušení předcházel i písemný test znalostí.

Cílem tohoto kurzu je získat vědomosti a dovednosti potřebné k poskytování laické první pomoci. Je určen nejen pro vojenské profesionály, ale i občanské zaměstnance či příslušníky Aktivní zálohy. „Věnovali jsme se nácvikům první pomoci, resuscitaci a v podstatě veškerým postupům první pomoci při náhlých situacích úrazového i neúrazového charakteru,“ vysvětluje jedna z instruktorek praporčice Veronika Pohorská, přičemž dodává, že část proběhla i s využitím vojenské techniky v rámci získání dovedností v rámci vyproštění a pomoci zraněnému z vozidla.

Zajímavostí tohoto kurzu bylo bezesporu premiérové využití dalších tří speciálních figurín. „Máme nyní k dispozici figurínu miminka, dítěte a dospělého, vysvětluje další z instruktorek Eliška Komárková, přičemž jejich velký přínos do výuky zdravotnických odborností spatřuje v možnosti propojení s mobilní aplikací pomocí QR kódu, prostřednictvím níž je možné přímo sledovat reakci těla až po hodnocení, na kolik procent byla první pomoc účinná. Využití takovýchto figurín při výuce si pochvalují jak sami instruktoři, tak absolventi kurzu. Mezi nimi například vyškovský vojenský policista, který velmi kvitoval možnost vyzkoušet si první pomoc na figuríně miminka, tak aby mu neublížil a naopak jej dokázal, co nejrychleji zachránit, neboť to může využít nejen v profesním, ale i v osobním životě. Sám je totiž čerstvým tatínkem.

Také další modelové situace v rámci závěrečné zkoušky byly z běžného života. Například poskytnutí první pomoci při kolapsovém stavu sportovce, ošetření zraněných, včetně otevřených zlomenin při nenadálých pohromách, dušení a modrání kojence… Pozornost byla věnována i práci s automatizovaným externím defibrilátorem pro zvýšení efektu rychlé první pomoci.

Cíle a úkoly přípravy kurzu První pomoc

Po absolvování kurzu bude posluchač:

1.    ZNÁT:

 • základní diagnostiku a postup komplexního vyšetření;
 • telefonní čísla složek integrovaného záchranného systému;
 • podmínky a povinnosti poskytnutí první pomoci;
 • poměr stlačení hrudníku a dechů u dospělého člověka, dítěte a novorozence;
 • první pomoc při tonutí, úrazu elektrickým proudem a poleptání;
 • druhy krvácení a ran;
 • základní protišoková opatření;
 • dělení, příznaky a diagnostiku poranění hlavy;
 • první pomoc u interních stavů;
 • diagnostiku a možnosti ošetření poranění hrudníku a páteře;
 • diagnostiku a možnosti ošetření při poranění břicha, pánve a náhlé příhody břišní;
 • rozdělení zlomenin;
 • stupně popálenin a pravidlo devíti;
 • stupně omrzlin;
 • druhy otrav;
 • činnost u dopravní nehody.

2.    UMĚT:

 • provádět kardio-pulmonální resuscitaci;
 • zprůchodnit dýchací cesty;
 • zastavit krvácení;
 • poskytnout první pomoc při poranění hlavy;
 • poskytnout první pomoc při poranění hrudníku a páteře;
 • poskytnout první pomoc při poranění břicha a pánve;
 • fixaci zhmožděných, vykloubených a zlomených končetin;
 • ošetřit termická poranění;
 • poskytnout první pomoc při otravách;
 • vyprostit a poskytnout první pomoc raněného při autonehodě.

3.    SEZNÁMEN:

 • s funkcí a úkoly integrovaného záchranného systému;
 • s mobilní aplikací Záchranka;
 • s automatizovaným externím defibrilátorem;
 • s materiálem lékárničky pro první pomoc.

4.    SPLNÍ:

 • písemný test (20 otázek z první pomoci, čas 20 minut);
 • praktickou zkoušku (postupy laické první pomoci).

Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (16. Červenec 2021)