Kurz speciální přípravy pro krizové situace

Kurz speciální přípravy pro krizové situace

Odbor komunikace Ministerstva obrany připravuje ve spolupráci s Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií ve Vyškově Kurz speciální přípravy pro krizové situace, který se uskuteční ve dnech 20.–27. dubna 2018 ve Vojenském újezdu Březina. Určený je pro novináře a humanitární pracovníky.

Cílem projektu je připravit účastníky kurzu na možná nebezpečí, se kterými se mohou v nejrůznějších oblastech konfliktů setkat a zároveň je naučit, jak se v těchto extrémních situacích zachovat.

Kurz zahrnuje teoretickou část s navazujícím praktickým výcvikem. V jeho průběhu se účastníci učí nejen překonávat svoji psychickou a fyzickou zátěž, ale i zvládat techniky vyjednávání v krizovém prostředí. Náplň kurzu dále tvoří orientace v neznámém terénu za ztížených podmínek, zásady přežití, základy ochrany proti zbraním hromadného ničení, budování úkrytů či poskytování první pomoci.

Vzhledem k náročnosti kurzu musí všichni zájemci absolvovat psychologické a fyzické testy, které se uskuteční 27. února 2018 v Praze pod vedením specializovaných pracovníků Vědeckého a servisního pracoviště tělesné výchovy a sportu Ministerstva obrany a psychologů z Velitelství výcviku – Vojenské akademie.

Vyplněnou přihlášku (příloha) zasílejte do 9. února 2018 na adresu Odbor komunikace MO, Tychonova 1, Praha 6, 160 01 a na obálce uveďte Kurz přežití.


Zdroj: www.army.cz

Vydal/a: 
Monika Nováková (31. Leden 2018)