Kurz speciální přípravy pro krizové situace

Kurz speciální přípravy pro krizové situace

Odbor komunikace Ministerstva obrany připravuje ve spolupráci s Velitelstvím výcviku-Vojenskou akademií ve Vyškově Kurz speciální přípravy pro krizové situace, který se uskuteční ve dnech 5.–12. dubna 2019 ve vojenském újezdu Březina. Kurz je určený pro novináře a humanitární pracovníky.

Cílem projektu je připravit účastníky kurzu na možná nebezpečí, se kterými se mohou v nejrůznějších oblastech konfliktů setkat, a zároveň je naučit, jak se v těchto extrémních situacích zachovat.

Kurz zahrnuje teoretickou část s navazujícím praktickým výcvikem. V jeho průběhu se účastníci učí nejen překonávat svoji psychickou a fyzickou zátěž, ale i zvládat techniky vyjednávání v krizovém prostředí. Náplň kurzu dále tvoří orientace v neznámém terénu za ztížených podmínek, zásady přežití, základy ochrany proti zbraním hromadného ničení, budování úkrytů či poskytování první pomoci.

Vzhledem k náročnosti kurzu musí všichni zájemci absolvovat psychologické a fyzické testy, které se uskuteční 5. března 2019 v Praze pod vedením specializovaných pracovníků Vědeckého a servisního pracoviště tělesné výchovy a sportu Ministerstva obrany a psychologů z Velitelství výcviku-Vojenské akademie.

Vyplněnou přihlášku zasílejte do 22. února 2019 na adresu: Odbor komunikace MO, Tychonova 1, Praha 6, 160 01 a na obálce uveďte Kurz přežití.

Kontaktní osoba: Daniela Hölzelová, Odbor komunikace MO – oddělení Public Relations, tel.: 917 200 293, 606 711 680, email:holzelovad@army.cz


Autor: Daniela Hölzelová,www.army.cz

 
Vydal/a: 
Monika Nováková (14. Leden 2019)