Kurz základní přípravy Aktivních záloh z pohledu instruktora

Kurz základní přípravy Aktivních záloh z pohledu instruktora

V první řadě, bych rád vysvětlil formu, kterou bude tento pohled psán. V tomto nástupním termínu už bylo den po dni vše napsáno a to, podle mého názoru, dost podrobně a výstižně. Ale hlavně z pohledu frekventanta kurzu, a to je pro civilní veřejnost ta nejlepší forma, jak se dozvědět informace ze zákulisí jakéhokoli výcviku jednotek Aktivních záloh.

Drobné odlišnosti v jednotlivých již zveřejněných článcích taktéž nejsou na škodu nejen z důvodu objektivnosti, ale také proto, abychom si my, instruktoři, mohli ponechat nějaká tajemství a překvapení pro další nástupní termíny.

To, že výcvik trvá 6 týdnů a je rozdělen do určitých fází, už také není zapotřebí psát.

Takže teď něco o vlastním průběhu kurzu a úspěšnosti či neúspěšnosti frekventantů posledního nástupního termínu.

Je potřeba v každém případě vyzdvihnout a zmínit obrovskou chuť a motivovanost zájemců o službu v Aktivní záloze. Je pár skupin nastupujících do kurzu, které je dobré zmínit.

První skupinou jsou ti, co mají o službu zájem z hlediska vlastenectví a hrdosti, další skupinou jsou ti, kteří si chtějí vyzkoušet, co obnáší vojenský život. A třetí skupina? Do té bychom asi mohli zařadit dobrodružné povahy, u kterých můžeme spojit více faktorů.

Pokud se v těchto třech skupinách někdo nenašel, nevadí, i tak tu mohl být nebo v budoucnu být může. Každý člověk je svá vlastní individualita a ať už je objevena či nikoliv, tak v tomto kurzu se projeví a mnozí z frekventantů jsou sami ze sebe nezřídka kdy překvapeni.

I když je výcvik v kurzu základní přípravy koncipován jako výcvik jednotlivce, tak z velké většiny jde o týmovou spolupráci a překonávání překážek za pomoci kolektivu. Jednou z věcí, kterou se snažím vždy vojákům vysvětlit, je to, že tento kurz není stavěn na toho nejsilnějšího z nich, ale naopak na toho nejslabšího a buď on sám, nebo právě tým ho dovede do úspěšného konce. Nakonec všichni pochopí, že kdyby to bylo opačně, tak ti slabší kurz nedokončí. A to samozřejmě jak oni, tak ani my, nechceme.

Na druhou stranu další důležitá věc, která jim je vštěpována, je ta, že kdyby to bylo snadné, dělal by to každý, a to už vůbec ideální model není.

Nyní pár čísel a detailů pro představu o posledním nástupním termínu kurzu základní přípravy AZ.

Do kurzu bylo přihlášeno celkem 81 osob z toho 10 žen. Nastoupilo 76 osob z toho 9 žen. V průběhu kurzu nás pár jedinců muselo opustit ať už z osobních, zdravotních a nebo jiných důvodů, které ale podstatné pro tento článek nejsou. Takže do finále k závěrečné zkoušce se vlastní pílí a odhodláním dostalo 67 v tuto chvíli pro nás už ne osob, ale vojáků. 64 z nich tuto zkoušku zvládlo ať už v řádném, nebo opravném termínu. Pouze 3 se to nepodařilo, ale já doufám, že je to neodradilo a pokusí se v budoucnu uspět.

Jednou z důležitých částí kurzu jsou také dvě přezkoušení fyzické zdatnosti, první na začátku kurzu a druhé na jeho konci. U tohoto nástupního termínu musím s radostí konstatovat, že ve velké většině byli vojáci fyzicky velmi dobře připraveni.  Projít úspěšně ať už vstupním nebo výstupním přezkoušením se nakonec podařilo všem až na jednoho, ale ten to v budoucnu doufám napraví.

Bylo by toho spousta, co se zde dá ještě napsat. Ale jak už bylo zmíněno ze začátku, lepší je vzít si pohled účastníků tohoto nástupního termínu a nám ponechat některá naše tajemství a překvapení pro další uchazeče o službu u jednotek AZ. Vše, co absolventi tohoto běhu napsali, je realita a pravda a záleží jen na veřejnosti, jak s ní naloží.

Závěrem, za nás za instruktory, velké díky vojákům tohoto nástupního termínu, ukázali jste, že na to máte a že budete pro AČR pouze přínosem. Doufám, že vaše odhodlanost a úspěch v tomto kurzu bude motivací pro vaše budoucí kolegy, kteří o vstupu do Aktivní zálohy uvažují.

ALEA IACTA EST


prap. Daniel TIŠL, starší instruktor

Vydal/a: 
Monika Nováková (6. Září 2016)