Kurz základní přípravy: Záložníci a dobrovolníci mají za sebou 10 výcvikových dní, tedy celý 1. blok. Vrcholem byly střelby

Kurz základní přípravy: Záložníci a dobrovolníci mají za sebou 10 výcvikových dní, tedy celý 1. blok

Přezkoušení z tělesné zdatnosti, pořadová příprava a zejména hodně teorie. To byly první dny záložníků a dobrovolníků prožité na vojně. Jeden předmět střídal vzápětí další. Právní a vnitřní předpisy, ochrana proti zbraním hromadného ničení (OPZHN), topografická, střelecká, zdravotnická příprava, humanitní a společenské vědy, tělesná příprava…

A na tempu neubral ani první víkend, ba naopak. Již od pátku totiž výcvik obohatily hodiny nácviků se zbraněmi, tedy s útočnou puškou Bren, Samopalem vz. 58, ale i pistolí. „Jedeme v nepřetržitém výcviku, takže víkend – to byl tělocvik, nácviky se zbraní a pořadovka venku a zbytek dne ještě další teorie na učebnách,“ vysvětluje velitel úseku základní přípravy nadpraporčík Pavel Konvalinka, přičemž zdůrazňuje, že denní rozvrh zde končí až kolem půl deváté večer.

V tomto druhém týdnu se již záložníci a dobrovolníci pohybovali na střelnici vojenského výcvikového prostoru, kde absolvovali i své první ostré střelby z ručních zbraní spojené s házením ručního granátu. Ty jsou vrcholem 1. bloku a nováčci si je vyzkoušeli ve ztížených podmínkách, kdy je doprovázely silné přívalové deště. Večerní hodiny opět trávili střídavě na učebnách a v terénu zejména topografickou přípravou, v rámci které se učili usměrnění mapy a určení magnetického azimutu použitím buzoly, určení vlastního stanoviště a zájmového bodu na topografické mapě a získávali dovednosti orientace v terénu na místě a za přesunu ve dne. To vše budou totiž potřebovat v druhém bloku, který bude zaměřen na taktickou přípravu.

První blok kurzu základní přípravy ukončuje dnes, tedy ve středu 27. května, tělesná příprava věnovaná rozvoji základních pohybových schopností a dovedností, pořadová příprava s nácviky pozdravu a vzdávání pocty či pohybu beze zbraně, zařazena pak byla i problematika kvality života vojáka, hlavní sociálně nežádoucí jevy a drogová prevence a nezbytná zdravotní příprava věnovaná poskytnutí první pomoci k zástavě krvácení.

Pro ty, co si zvolili variantu rozdělení kurzu do dvou bloků, ten první tedy končí. Těch je ale jen pár. Vrací se tak do svých domovů, za svou prací a do Vyškova se časem znovu vydají k absolvování toho druhého. Většina si zvolila možnost absolvovat celý kurz najednou, ti tedy pokračují dále. Zároveň k nim ve čtvrtek 28. května ještě nastoupí, právě k absolvování druhého bloku, další dvě desítky záložníků.

Před sebou tak mají opět 10 nepřetržitých výcvikových dní, a to stále za mimořádných opatření vzhledem k situaci s covid-19, včetně nošení roušky.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (27. Květen 2020)