Kurzem první pomoci neodkladné péče v bojových podmínkách prochází nejen profesionálové, ale i aktivní záložník

Kurzem první pomoci neodkladné péče v bojových podmínkách prochází nejen profesionálové, ale i aktivní záložník

V termínu od 27. 6. do 1. 7. se koná u Úseku přípravy zdravotnických odborností další kurz Tactical Combat Casualty Care – Combat Life Saver (TCCC-CLS). Ten probíhá v režimu nepřetržitého vojenského výcviku.

Po splnění e-learningu zakončeného testem, nastoupilo k prezenční části 16 vojenských profesionálů a jeden příslušník Aktivní zálohy OS ČR. Mezi dovednosti, které zde posluchači získají, patří stavění masivního končetinového krvácení pomocí turniketu, stavění junkčních krvácení pomocí hemostatik, zabezpečení dýchacích cest pomocí nosního vzduchovodu, ošetření poranění hrudníku pomocí poloprodyšné chlopně či neprodyšného hrudního krytí a snížení následků tenzního pneumotoraxu pomocí dekompresní jehly. Dále se naučí vyhodnotit šokové stavy a zabezpečit prevenci hypotermie, indikaci combat pill packu, obvazovou techniku a dlahování. Nedílnou součástí kurzu jsou též odsuny raněných z pole svépomocí, ale i za využití dalších odsunových prostředků. Hodnocení posluchačů probíhá průběžně po splnění každé dílčí dovednosti, přičmž kurz bude ukončen závěrečným hromadným nácvikem.

Získané poznatky budou moci posluchači kurzu dále využívat ve svých posádkách, na cvičeních a v zahraničních operacích. Cesta CLS však po opuštění našeho výcvikového centra nekončí, další vzdělávání v problematice poskytování první pomoci v poli a pro udržení standardu napříč celou AČR je pro budoucí absolventy nutností.


Text a foto: praporčík Jakub Svoboda, Úsek přípravy zdravotnických odborností

Vydal/a: 
Monika Nováková (29. Červen 2022)