Kurzem základní přípravy prošly další stovky absolventů

Kurzem základní přípravy prošly další stovky absolventů

Záložníci, účastníci dobrovolného vojenského cvičení, noví armádní profesionálové, absolventi střední vojenské školy nastupující k útvarům, ale i ke studiu na Univerzitě obrany. Ti všichni zahájili na začátku měsíce srpna základní výcvik u Úseku základní přípravy Velitelství výcviku-Vojenské akademie. Do úspěšné cíle se jich tentokrát dostalo více než šest stovek.

„Prázdninový nástupní termín patří vždy mezi ty velmi početné,“ říká náčelník úseku štábní praporčík Pavel Konvalinka, přičemž vysvětluje, že je to dáno především větším množstvím nově přijatých studentů Univerzity obrany a také výhodnějšího letního termínu pro zaměstnané i studující záložníky. I přesto však štábní praporčík Konvalinka řadí právě tento běh mezi nejsilnější za poslední období, kdy probíhá v tzv. covidovém režimu, tedy stále za mimořádných opatření, včetně jeho nepřetržité formy. „Vždyť jen pro Univerzitu obranu prošlo úspěšně základním výcvikem bezmála 500 studentů, kteří tak splnili podmínky k zahájení studia,“ doplňuje Konvalinka.

Kurz základní přípravy přináší v době pandemie, spojené s celou řadou preventivních opatření, i vyšší nároky po všech stránkách jeho zabezpečení, včetně fyzické, tak psychické zátěže, a to jak na instruktory, tak nováčky. Vyškovští instruktoři, ale i externí, včetně studentů vyšších ročníků Univerzity obrany, nováčci. V úmorném vedru, ale i chladném a deštivém počasí je stále pojilo společné odhodlání. Dostat se přes všechny překážky až k vytouženému cíli. Nevzdat to!

A že ti opravdu silní bojují až do konce za každé situace, svědčí příběh jednoho z nich. Vojín E.B. Jeden z těch, kteří zanedlouho zasednou do lavic Univerzity obrany jako studenti 1. ročníku. Patří mezi vojáky, kteří se nevzdávají a právem obdržel minci náčelníka 3. výcvikového kurzu základní přípravy. Navzdory zranění ruky, které by pro mnoho jiných znamenalo konec v kurzu, pokračoval zarputile ve výcviku. Do cíle závěrečného přezkoušení bylo ještě pět kilometrů, když při překonávání zdi dráhy bojovníka upadl, vlivem obrovské bolesti, do bezvědomí. Po nabytí vědomí ani na okamžik nezaváhal a dokončil svůj úkol.

Stejně jako on si zaslouží zvláštní ocenění i všichni ti, kteří neváhali v průběhu výcviku podstoupit navíc zápis i do registru dárců kostní dřeně.

Další a zároveň letošní poslední nástupní termín do kurzů základní přípravy je 1. listopad.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: kapitánka Monika Nováková a archiv Úseku základní přípravy

Vydal/a: 
Monika Nováková (8. Září 2021)