Kurzy základní přípravy netradičně zahájeny až v únoru. Ty totiž od letošního roku probíhají podle nových programů i filosofie

Kurzy základní přípravy netradičně zahájeny až v únoru. Ty totiž od letošního roku probíhají podle nových programů i filosofie

Nikoliv začátkem ledna, ale až v pondělí 1. února nastoupily do prvního letošního běhu kurzů základní přípravy bezmála dvě stovky civilistů. Jsou mezi nimi rekruti AČR, nováčci i specialisté Aktivní zálohy a účastníci Dobrovolného vojenského cvičení.

Základní příprava přešla do další etapy, a to etapy nových programů. Ty definují v profilu absolventa a v deklarovaných dovednostech, kdo bude stát na konci kurzu základní přípravy. Bude to voják/yně, který/á umí základní dovednosti jednotlivce a je připraven/a k následnému odbornému kurzu,“ vysvětluje vrchní praporčík VeV-VA štábní praporčík Vladimír Blažek a dodává, že tak skončilo období několika vstupů do armády. „V současné době je tedy jen jeden kurz, který je definován stejným počtem předmětů, témat a výcvikových hodin. Je jen jeden voják/yně, je jedna cesta, jak do armády vstoupit. Nedělají se výjimky mezi profesionály, záložníky, ani dobrovolníky,“ přibližuje štábní praporčík Blažek. Aktivní záložníci tak budou mít nyní stejně hodnotný kurz jako vojáci profesionálové. Stejně tak studenti Univerzity obrany budou mít totožný kurz s ostatními profesionálními vojáky.

A jak by se od samotného počátku nabízelo, že by rekruti, záložníci i dobrovolníci byli tak nyní zařazováni také do jednoho společného kurzu – výcviku, tak tomu ale není. „Byť je kurz, co se týče tematiky a počtem výcvikových hodin stejný, jsou zde však rozdíly v jeho provedení z hlediska časového zarámování, intenzity,“ upozorňuje náčelník Úseku základní přípravy VeV-VA s čerstvě dosaženou nejvyšší praporčickou hodností, tedy již štábní praporčík Pavel Konvalinka. Stále tak bude probíhat příprava pro profesionály a příprava pro záložníky a dobrovolníky odděleně. Momentálně oba kurzy probíhají v souvislosti s mimořádnými opatřeními spojenými s covid-19 formou nepřetržitého vojenského výcviku, tedy bez opuštění posádky, bez slavnostního vyřazení, přísah.

V závěru je důležité ještě zmínit jeden fakt: se změnou programu základní přípravy se také mění filosofie úseku základní přípravy. „Již nebudou organizovány fázové testy. Účastníci kurzu budou přezkušováni v rámci výuky a v případě, že někde nebudou stačit, budou následně docvičováni instruktory výcviku k úspěšnému zvládnutí kurzu,“ vysvětluje štábní praporčík Pavel Konvalinka a doplňuje: „Účastník kurz buď dokončí, nebo to sám vzdá.“


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

 

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (4. Únor 2021)