Leadership Developement Course

Leadership Developement Course

Ve Vyškově se 44 poddůstojníků a praporčíků zdokonaluje ve vedení podřízených vojáků. Kurz s názvem Leadership Developement Course vedou čtyři instruktoři americké armády z praporčické školy v německém Grafenwoehru.

Dvoutýdenní maraton výuky hostí Velitelství výcviku – Vojenská akademie ve Vyškově, která kurz plně zabezpečuje po stránce technického zabezpečení. Po organizační a obsahové stránce tento projekt řídí nově vzniklý Úsek kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků, který se od začátku roku významně podílí na kariérovém vzdělávání „stříbrného“ sboru vojáků AČR. Probíraná problematika navazuje na tematiku, která byla součástí Basic Leader Course. Ten v rámci Pozemních sil AČR v letech 2015 a 2016 organizovala a zabezpečovala 7. mechanizovaná brigáda v posádce Přáslavice.

„Obsahem kurzu je široký okruh témat, v nichž si vojáci rozšíří své praktické znalosti. Jedná se přitom nejen o to, jak vést podřízené, ale také o plánování a organizaci výcviku, jeho vyhodnocování, vydávání bojového rozkazu a podávání různých druhů hlášení. To vše samozřejmě v anglickém jazyce,“ vysvětluje štábní praporčík Vladimír Blažek, náčelník „praporčické školy“ ve Vyškově.

Velitelka amerických instruktorů SFC Sekiah Bailey říká: „Je naivní si myslet, že díky kariérovému kurzu se stane voják ze dne na den velitelem. Tyto kurzy ovšem dávají vojákům ve velitelských pozicích do rukou účinné nástroje k tomu, aby při vedení a výchově svých vojáků byli úspěšnější a sebevědomější. Díky kariérovým kurzům také spojí své nabyté zkušenosti z praxe s těmi teoretickými, což je klíčové jednak pro jejich další rozvoj, ale také pro výcvik vlastních podřízených vojáků.“


Text a foto: praporčík Adam Kopecký, Úsek kariérové přípravy praporčíků a poddůstojníků

Vydal/a: 
Monika Nováková (28. Duben 2017)