Město Vyškov si připomnělo 72. výročí osvobození

Město Vyškov si připomnělo 72. výročí osvobození

V pátek 28. dubna 2017 se uskutečnily pietní akty u příležitosti 72. výročí osvobození města Vyškova a konce II. světové války, a to za přítomnosti vedení města Vyškova, zástupců posádky Vyškov a dalších hostů.

U Památníku osvoboditelů na Brněnské ulici ve Vyškově a také u Památníku padlých na starém vyškovském hřbitově zajišťovali čestnou stráž příslušníci Velitelství výcviku – Vojenské akademie. Za posádku Vyškov zde uctila památku všech padlých položením kytic delegace vedená náčelníkem štábu VeV – VA plukovníkem gšt. Jaroslav Medkem, tvořená dále správcem posádky Vyškov kapitánem Jozefem Jelínkem a zastupujícím předsedou Klubu vojenských důchodců při posádce Vyškov plukovníkem v.v. Karlem Čvančarou.

Přímluvu u Památníku padlých pak provedl kaplan VeV – VA major Mgr. Josef Konečný.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA

Foto: Jitka Wohlgemuthová, MěÚ Vyškov

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (2. Květen 2017)