Mikuláš nadělil balíčky více než dvou stovkám dětí

Mikuláš nadělil balíčky více než dvou stovkám dětí

Základní odborová organizace Posádka Vyškov ve spolupráci s veliteli Velitelství výcviku-Vojenské akademie a Praporu zabezpečení Vyškov uspořádala v pátek 30. listopadu tradiční Mikulášskou besídku.

V kinosále Společenského klubu kasáren Dědice byl pro děti zaměstnanců posádky připraven zábavný mikulášský program, který pobavil nejen přítomné děti, ale i jejich rodiče. Po ukončení zábavného představení obdržely děti z rukou Mikuláše a Anděla vánoční čokoládový kalendář a občerstvení formou mikulášského balíčku, které byly dalším zdrojem jejich nadšení.

Na závěr byly pro děti připraveny různé zábavné hry, včetně zdobení vánočního stromečku. Odměnou jim byly drobné ceny v podobě různých cukrovinek. Akce se zúčastnilo celkem 230 dětí zaměstnanců posádky a dětí z Dětského domova v Plumlově, nad nimiž drží patronát Prapor zabezpečení Vyškov.

Díky těm, kteří se na akci podíleli, a to od zaměstnanců klubu až po VLRZ Vojenský klub Vyškov, měla akce zcela jasný a pro nás velmi potěšující výsledek – radost a spokojenost dětí.


Text a foto: Výbor ZOO Posádka Vyškov

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (18. Prosinec 2018)