Ministr Lubomír Metnar udělil na Vítkově nejvyšší resortní vyznamenání. Oceněni byli i dva příslušníci Velitelství výcviku-Vojenské akademie

Ministr Lubomír Metnar udělil na Vítkově nejvyšší resortní vyznamenání. Oceněni byli i dva příslušníci Velitelství výcviku-Vojenské akademie

Ve slavnostní síni Národního památníku v Praze na Vítkově v úterý 29. října 2019 udělil ministr obrany Lubomír Metnar 38 vybraným osobnostem nejvyšší vyznamenání resortu obrany včetně Kříže obrany státu Za záchranu lidského života.

Za výjimečné zásluhy o obranu republiky, záchranu lidského života, záslužný čin nebo vynikající plnění služebních povinností ministr Lubomír Metnar vyznamenal a ocenil celkem tři osoby Křížem obrany státu ministra obrany ČR, čtyři osoby Zlatou lípou ministra obrany ČR, čtyři osoby Záslužným křížem ministra obrany ČR II. stupně, dvacet čtyři osob Záslužným křížem ministra obrany ČR III. stupně a dvě osoby Medailí Za službu v Ozbrojených silách ČR. Tři váleční veteráni budou tímto dnem jmenováni do vyšší vojenské hodnosti.

Mezi vyznamenanými byl například četař Tomáš Neškodný, který zachránil matku a dvě děti před utonutím nebo nadporučík David Svoboda, který patří mezi historicky nejúspěšnější reprezentanty České republiky v moderním pětiboji. In memoriam obdržel vyznamenání Jan Zelenka-Hajský, zakládající člen odbojové skupiny úzce spolupracující s parašutisty, kteří provedli atentát na Reinharda Heydricha.

Poděkování skutečným hrdinům

Ministr obrany Lubomír Metnar ve svém projevu poděkoval všem vyznamenaným a zmínil i potřebu nezapomínat na padlé hrdiny. „Státní svátek je ideální příležitostí pro ocenění těch, kdo pro tuto zemi něco vykonali, kdo neváhali obětovat i to nejcennější – svůj život – či kdo se zasloužili o to, že dnes je česká armáda respektovaná jak doma, tak u svých spojenců. Také dnes jsem na Vítkov pozval mimořádné osobnosti, současné i bývalé vojáky, na kterých si vážím především jejich obětavost a úctu k hodnotám a za kterými je vidět kus odvedené práce. A nemohl jsem při této příležitosti zapomenout ani na ty, kdo položili svůj život v boji proti nacismu či se na druhém odboji podíleli ve vojenské uniformě československé armády. Vítám zde tímto pozůstalé po těchto hrdinech, jejichž činy se nesmazatelně zapsali do dějin našeho národa,“ uvedl ministr.

Ve svém projevu neopomněl ani novodobé hrdiny, konkrétně již zmíněného četaře Tomáše Neškodného: „Také současná armáda má své novodobé hrdiny, kteří neváhají riskovat svůj život, aby zachránili život druhým. A já vám dnes jednoho z těchto vojáků představím. Ale stydět se za své služební či pracovní výsledky rozhodně nemusí ani ostatní dekorovaní vojáci a zaměstnanci resortu obrany. Naopak! Právě dnes nastala ta pravá chvíle, abychom vám vyjádřili uznání a chválu,“ uvedl ministr Metnar.

Mezi oceněnými Záslušným křížem ministra obrany ČR byli i dva příslušníci Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA), a to občanský zaměstanec Ladislav Havelka, bývalý velitel Centra simulačních a trenažérových technologií Brno, který po odchodu z činné vojenské služby je i nadále jeho zaměstancem a nadpraporčík Petr Šváb, příslušník Odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy VeV-VA.


Text: Michal Voska, OK MO a kpt. Monika Nováková, VeV-VA

Foto: Michal Voska, OK MO

Vydal/a: 
Monika Nováková (30. Říjen 2019)