Ministr obrany a náčelník Generálního štábu na oslavu Dne ozbrojených sil předali resortní vyznamenání. Mezi vyznamenanými i příslušníci VeV-VA

Ministr obrany a náčelník Generálního štábu na oslavu Dne ozbrojených sil předali resortní vyznamenání. Mezi vyznamenanými i příslušníci VeV-VA

Ministr obrany Lubomír Metnar se v úterý 25. června 2019 zúčastnil oslavy jednoho z nejvýznamnějších vojenských svátků. Společně s náčelníkem Generálního štábu AČR armádním generálem Alešem Opatou vystoupil během slavnostního nástupu ke Dni ozbrojených sil České republiky v Národním památníku na Vítkově a předal rezortní ocenění vojákům a dalším osobám.

„Uplynulo již 101 let, kdy ve francouzském městečku Darney složili vojenskou přísahu příslušníci Československé střelecké brigády. Skládali věrnost zemi, která zatím byla jen v jejich snech, přesto za ni byli připraveni položit svůj život,“ připomněl ve svém proslovu ministr obrany Lubomír Metnar a neopomenul ani současnost.

Českoslovenští legionáři patřili k nejlepším bojovníkům

„Cesta k armádě 21. století rozhodně nebude rychlá a jednoduchá. Udělám však všechno proto, aby čeští vojáci i nadále měli doma i ve světě skvělé jméno. Ostatně k těm nejlepším bojovníkům patřili už českoslovenští legionáři, kteří 30. června 1918 složili vojenskou přísahu v Darney,“ řekl dále ministr Metnar.

Připomněl také význam slavnostního nástupu 21. a 22. československého střeleckého praporu v Darney pro vznik samostatného státu Čechů a Slováků. Tehdy – 30. června 1918 – francouzský prezident Raymond Poincaré předal nejen bojový prapor československých legionářům, ale také poprvé uznal Československou národní radu v Paříži za oficiální vládu nově vznikajícího státu.

„Dnes si připomínáme historický odkaz těch, kteří položili základ naší armády. Československých legionářů, hrdinů a veteránů II. světové války a novodobých ozbrojených konfliktů. Dnem ozbrojených sil proto slavíme symbolicky den, kdy v Darney slavnostně přísahali. Naše tradice a historie na nás klade velikou odpovědnost dostát odkazu těch, kteří bojovali za naši svobodu, demokracii a samostatné Československo. Armáda České republiky prošla řadou proměn. Více než stotisícová armáda se změnila na profesionální a specializovanou. Změnilo se také bezpečnostní prostředí a s ním naše odpovědnost,“ sdělil armádní generál Aleš Opata.

Rezortní vyznamenání a předání šeku

Poté ministr obrany v doprovodu náčelníka Generálního štábu AČR udělil rezortní vyznamenání Záslužný kříž ministra obrany II. a III. stupně a náčelník Generálního štábu udělil Čestný odznak Armády České republiky Za zásluhy I., II., a III. stupně.

Závěr poté patřil předání šeku Vojenskému fondu solidarity z  rukou prezidenta Holdingu CZ Group Lubomíra Kovaříka. Šek na částku 325 tisíc převzal společně ministr obrany, náčelník Generálního štábu a brigádní generálka Lenka Šmerdová.

Po skončení pietního aktu položili ministr obrany Lubomír Metnar a armádní generál Aleš Opata kytice ke Hrobu neznámého vojína a k pamětním deskám válečných veteránů, kteří zahynuli při plnění úkolů v zahraničních misích.

Mezi vyznamenanými Záslužným křížem ministra obrany III. stupně byli také dva příslušníci
Velitelství výcviku-Vojenské akademie

A to zástupci nejen vojáků z povolání, ale i občanských zaměstnanců. První vyznamenaný, kapitán Bc. Jiří Šturala, působí u Odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy, přičemž je náčelníkem Skupiny výsadkové přípravy. Tím druhým je občanský zaměstnanec Ing. Milan Pazdera z Centra dopravní výchovy (CDV).

kapitán Bc. Jiří Šturala (ÚVýsPř)

Dlouhodobě pracuje v oblasti záchranné a výsadkové přípravy, kdy po dobu více jak 25 let aktivně přispíval k rozvoji schopností výsadkových jednotek AČR. Vedl a řídil výcvik nově příchozích výsadkářů v základních výsadkových kurzech u Úseku záchranné a výsadkové přípravy VeV-VA. Jmenovaný je výborný pedagog, instruktor a srdcem voják – výsadkář, který svým osobním přístupem a vojenským drilem vycvičil stovky výsadkářů, kteří dělají čest výsadkovému vojsku doma i v zahraničí. Po celou svou aktivní pedagogickou karieru si jmenovaný neustále udržoval a zvyšoval svůj odborný růst ve speciálních kurzech doma i v zahraničí, aby mohl předávat nejnovější trendy z oblasti výsadkové přípravy do oblasti výcviku v prostředí AČR a tím držet významný krok s aliančními partnery NATO. Za rozvoj o rezort se zasloužil svým aktivním přístupem při sledování nových trendů v oblasti padákové techniky, zkoušení nových výcvikových postupů a trendů, které se odráží v bezpečnosti výsadkářů. Je spoluautorem mnoha metodických materiálu v oblasti výcviku výsadkových vojska AČR.

Ing. Milan Pazdera (CDV)

Od roku 1996 se významně, nepřetržitě a intenzivně podílí na přípravě řidičů vozidel ozbrojených sil a specialistů silniční dopravy v rezortu Ministerstva obrany. Je uznávaným odborníkem v oblastech přepravy nebezpečných věcí, vzdělávání učitelů řidičů automobilů a prevence bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Významně se podílí na inovacích v oblasti systému přípravy učitelů řidičů automobilů a řidičů samotných. Je aktivní v procesu zevšeobecňování poznatků a využívání zkušeností v oblasti přípravy specialistů silniční dopravy. Spolupracoval na tvorbě několika vnitřních resortních předpisů a pomůcek v oblasti přípravy řidičů. Je autorem ucelené publikace k problematice přepravy nebezpečných věcí v podmínkách našeho rezortu. Pravidelně se osobně podílí na celé řadě dopravně-osvětových akcí na podporu bezpečnosti silničního provozu pro vojenskou i civilní veřejnost. Pro svou pracovitost, profesionalitu a odbornou erudici je vzorem pro své kolegy na pracovišti.

Všem vyznamenaným blahopřejeme!

 


Autor: Michal Voska, A report, kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Michala Voska, A report

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (26. Červen 2019)