Červen 2024

Šest desítek nových absolventů Kariérového kurzu pro nižší důstojníky

Šest desítek nových absolventů Kariérového kurzu pro nižší důstojníky

Kurz, probíhající od února do května 2024, byl veden již osvědčenou formu tzv. blended learning, která kombinuje prezenční výuku s online vzdělávací platformou EDUWEB. Tato platforma poskytuje studentům přístup k různým výukovým materiálům, jako jsou videa, prezentace, audiostopy a infografiky, které činí studium efektivnějším a přístupnějším.

Česky

Mezinárodní vojenský pětiboj ovládla Ukrajina, Češi skončili pátí

Mezinárodní vojenský pětiboj ovládla Ukrajina, Češi skončili pátí

Ve vyškovských kasárnách Dědice proběhl přebor rezortu obrany ve vojenském pětiboji s mezinárodní účastí – Regional Military Pentathlon Championship 2024. Šest vojenských pětibojařek a 41 pětibojařů z celkem osmi států poměřilo síly a dovednosti v jednom z nejkomplexnějších vojenských sportů, který zastřešuje Mezinárodní rada vojenského sportu (CISM – Conseil International du Sport Militaire).

Česky