Mise ve VN Brno nekončí. Naše zdravotníky posílili po Britech i specialisté CLS

Mise našich odborníků ve VN Brno ani po měsíci nekončí. Naše zdravotníky po Britech posílili i specialisté CLS

Stále plníme úkoly tam, kde nás je třeba. V průběhu nasazení příslušníků Úseku přípravy zdravotnickcýh odborností jako odborného zdravotnického personálu, spolupracovali i s šesticí britských vojenských zdravotníků, kteří nám přijeli na pomoc v této těžké době, která klade vysoké nároky obzvláště na odborný personál.

Byli plní entusiasmu a naučili se i pár českých slov. Tato spolupráce, která trvala od 12. listopadu do 3. prosince, byla příjemným bonusem i pro zdravotníky a zdravotnické záchranáře VeV-VA, protože si tak mohli i osvěžit odbornou angličtinu související s nemocniční praxí. Za jejich nemalou pomoc jsme vděční a moc jim za vše děkujeme.

Pandemie ale stále nekončí a tak pokračujeme na mnoha bojištích „v zeleném i bílém“. V tomto týdnu posílili personál VN Brno i specialisté CLS z různých útvarů naší republiky, protože toto zákeřné onemocnění se nevyhýbá ani sestrám a pomocnému personálu.

Všichni tak společně pracujeme v brněnské vojenské nemocnci ve prospěch našich nemocných spoluobčanů. Jsme Armáda.

https://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/britsti-zdravot...


Text: praporčík Jakub Svoboda, Úsek přípravy zdravotnických odborností VeV-VA

Foto: tým nasazených příslušníků Úseku přípravy zdravotnickcých odborností

Vydal/a: 
Monika Nováková (4. Prosinec 2020)