Místo prázdnin a dovolených zvolili vojenský výcvik

Místo prázdnin a dovolených zvolili vojenský výcvik

V pondělí 23. července nastoupilo k Centru základní přípravy Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově více než sto nováčků aktivní zálohy a také dvě desítky účastníků dobrovolného vojenského cvičení.

Ti zde budou společně absolvovat šestitýdenní výcvik. „Cílem základní přípravy je naučit vojáka základním právům a povinnostem, naučit jej základním činnostem potřebným v boji, naučit jej obsluze a střelbě z útočné pušky, pistole a vytvářet fyzické, psychické a morální předpoklady pro výkon služby,“ vysvětluje velitel kurzu kapitán René Pašák, kterému bude v naplnění tohoto nelehkého cíle asistovat několik zkušených instruktorů.

Mezi novými vojíny jsou tradičně studenti, kterým vyhovuje právě tento letní termín, kdy výcvik absolvují v rámci svých prázdnin, například vojín Petr Olejníček, student strojního inženýrství Vysokého učení technického, který zde chce získat nové zkušenosti, či jeho nynější spolubojovník z čety vojín Dominik Novosad, student bezpečnostních strategických studií a mezinárodních vztahů Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Ten chce mimo jiné otestovat sebe samého, co vše dokáže zvládnout. Ale jsou tu i dělníci, jako vojín Antonín Motl, pro kterého je velkou vstupní devízou pravidelné sportování a chce jej zúročit i v rámci vojenského poslání. Další z nováčků aktivní zálohy je vojín Robin Nasadil, truhlář a zároveň spisovatel, který chce být prospěšný své zemi a hoden svého příjmení nasadit svůj život pro obranu vlasti. A nechybí také ženy, kterých je v tomto běhu celkem 28. Mezi nimi vojínka Eva Kuchtová, kterou jsme zastihli při přeměně civilisty ve vojáka ve výstrojním skladu. A její první pocity ve vojenském prostředí? „Jsem šťastná, že jsem tady, už dlouho o to usiluji a uvažuji i o kariéře vojenského profesionála, uvidím, jak se vyrovnám hlavně s fyzickou náročností.“ A k té se podle předpovědi počasí přidají ještě tropické teploty, které prověří odolnost nováčků hned od prvních dnů výcviku. Voják totiž musí být schopen nejen plnit úkoly, ale vyrovnat se s nimi za každého počasí.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (23. Červenec 2018)