Na Hradčanském náměstí přísahalo téměř 900 vojáků a vojákyň

Na Hradčanském náměstí přísahalo téměř 900 vojáků a vojákyň

V neděli 27. října 2019 se na Hradčanském náměstí v Praze uskutečnila slavnostní vojenská přísaha vojáků Armády České republiky a nastupujících studentů Univerzity obrany Brno. Vojenská přísaha profesionálních vojáků Armády České republiky je tradiční součástí oslav státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnil prezident republiky Miloš Zeman, ministr obrany Lubomír Metnar, náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Aleš Opata a další představitelé veřejné správy a rodinní příslušníci vojáků.

Příslušníci armády složili za tónů Smetanovy Vltavy přísahu věrnosti České republice, poté policisté a hasiči složili slib. Prezident republiky a vrchní velitel ozbrojených sil Miloš Zeman ve svém projevu připomněl oběti českých vojáků v Afghánistánu. „Bohužel jsme ztratili 14 vojáků v Afghánistánu. Poslednímu z nich udělím zítra medaili za hrdinství,“ řekl prezident Zeman. Ten také vojákům řekl, aby byli hrdí na svou zemi. Ocenil rovněž rozhodnutí velení armády ohledně vytvoření praporu bezpilotních letadel, tedy dronů, které šetří lidské životy. „Vám všem chci popřát, abyste byli hrdí na svou zemi. Na zemi, která si těžko vydobyla svou svobodu a demokracii, a právě proto je potřeba obojí chránit a bránit,“ doplnil prezident.

Vyzdvihl význam přísahy

Ministr obrany Lubomír Metnar ve svém projevu vyzdvihl význam dnešní vojenské přísahy, protože je spojena s připomínkou sto jedna let od založení samostatného státu Čechů a Slováků. „Je to také morální závazek zachovávat tradiční vojenské hodnoty, které vyjadřují slova: odpovědnost, spravedlnost, obětavost, odvaha, věrnost a čest. Není to rozhodně výjimečná chvíle jen pro vás, ale také pro vaše rodiče, příbuzné, kamarády a všechny další, kdo vás v tomto životním rozhodnutí podpořili. Také vás vítám na tomto symbolickém místě českého národa. Zítra oslavíme Den vzniku samostatného československého státu. Vzpomeneme přitom na československé legionáře, neboť především jim vděčíme za to, že dnes můžeme slavit tento svátek. Nyní jste to vy, kdo přebíráte tuto legionářskou štafetu. Bránit tuto zemi se stalo vaším posláním. Vojáci a vojákyně! Přeji vám mnoho úspěchů ve vaší vojenské kariéře,“ uvedl ministr Metnar.

Přísaha je morální závazek

Přísahou navazují vojáci na vojenské tradice naší země. Skládali ji příslušníci československých legií vytvořených během první světové války, stejně tak i účastníci druhé světové války. Pro tyto vojáky nebyla vojenská přísaha pouhou proklamací, ale brali ji velmi vážně. Stejně je tomu i dnes. Vojenská přísaha k armádě a k životu vojáka nerozlučně patří. Je jedním z milníků a současně i základním kamenem každé vojenské kariéry. Je to nejenom právní akt, ale především morální závazek. Slovo vlast je pro každého vojáka hodnotou, kterou je třeba ctít a bránit. I proto dnes na Hradčanském náměstí přísahalo 135 žen a 751 mužů, kteří dávný legionářský závazek přebírají na svá bedra.


Autor: Michal Voska, www.army.cz

Vydal/a: 
Monika Nováková (27. Říjen 2019)