Na Masarykově náměstí ve Vyškově zaznělo: „Tak přísaháme“

Na Masarykově náměstí ve Vyškově zaznělo: „Tak přísaháme“

U příležitosti oslav 99. výročí vzniku samostatného československého státu tu v pátek 27. října za přítomnosti náměstka ministra obrany pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic MO Daniela Koštovala, náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Josefa Bečváře a dalších významných hostů, složilo slavnostní přísahu bezmála šest stovek vojáků a vojákyň.

Věrnost České republice slíbili historicky poprvé společně nejen noví příslušníci Armády České republiky, ale i aktivní zálohy a také účastníci dobrovolného vojenského cvičení. Ti všichni právě absolvují základní výcvik u Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově.

V úvodu slavnostního aktu připomenul význam vojenské přísahy velitel Velitelství výcviku – Vojenské akademie brigádní generál Josef Kopecký, který mimo jiné připomenul „Vojenská přísaha k vojsku a k životu vojáka neoddělitelně patří. Je nejen významným právním aktem, ale rovněž i závazkem morálním, závazkem povinnosti při obraně státu, závazkem k tradičním vojenským hodnotám, jakými jsou odpovědnost, spravedlnost, obětavost, odvaha, věrnost a čest.“

Krátce poté zazněla z úst generála Kopeckého slova vojenské přísahy, včetně toho nejvyššího závazku, a to k nasazení života pro obranu vlasti. „Tak přísaháme“, zaburácelo zaplněným náměstím a sílu tohoto okamžiku pak podtrhla státní hymna.

„Základním úkolem armády je a zůstane obrana vlasti. Každý příslušník naší armády musí kromě svých práv znát také svoje povinnosti, a to nejen jako voják, ale i jako občan České republiky. Nezapomínejte, že jste vojáci 24 hodin denně, bez ohledu na to, zda jste právě ve službě či máte volno,“ zdůraznil dnes přísahajícím vojákům náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA

Foto: Vladimír Bezděk, VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (27. Říjen 2017)