Na základní výcvik do Vyškova dorazili letošní první nováčci

Na základní výcvik do Vyškova dorazili letošní první nováčci

Čtvrtek 1. února 2024. To byl první nástupní termín do kurzu základní přípravy v tomto roce, kdy vstupní branou do armády prošli nejprve armádní nováčci a poté i noví příslušníci aktivní zálohy a dobrovolníci.

Ty čeká obdobná forma absolvování kurzu jako jejich předchůdce v loňském roce. V nepřetržitém vojenském režimu, bez možnosti opuštění kasáren, ale s využitím některých kulturních a sportovních možností ve volném čase přímo v kasárnách.

U Úseku základní přípravy Velitelství výcviku-Vojenské akademie tak plně odstartoval další výcvikový rok, v kterém bude následovat ještě dalších pět nástupních termínů a celkem šest slavnostních vojenských přísah úspěšných absolventů ve Vyškově a jedné v Brně (absolventi – noví studenti Univerzity obrany Brno). První se uskuteční již 8. března, kdy v areálu kasáren Dědice přivítáme i nejbližší těch vojáků a vojákyň, kteří právě prochází výcvikem a od nichž budou do té doby odloučeni. Poslední se pak uskuteční 13. prosince 2024.

Co u základní přípravy zůstává stejné, je podíl instruktorů z dalších útvarů a zařízení AČR. Co se však změnilo, je funkce náčelníka. Tu zastává od ledna tohoto roku štábní praporčík František Fryč, když vystřídal odcházejícího do zálohy štábního praporčíka Pavla Konvalinku.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA
Foto: kpt. Monika Nováková, nrtm. Viktor Konečný (Úsek základní přípravy)

Vydal/a: 
Monika Nováková (6. Únor 2024)