Na zemi, ve vzduchu, ale i pod vodou…

Na zemi, ve vzduchu, ale i pod vodou…

Měsíc stáže pěti studentů posledního ročníku legendární francouzské vojenské akademie Ecoles se Saint-Cyr Coëtquidan, naplněný získáváním zkušeností spolu s rozmanitým výcvikem, utekl jako voda. Na závěrečné rozloučení se francouzští kadeti dostavili v plné parádě a na památku od našeho velitele obdrželi kapsové odznaky a rukávové nášivky Velitelství výcviku-Vojenské akademie.

Kromě toho jim však zůstanou bohaté vzpomínky na naplnění času, který v České republice strávili. A přesto, že stáž komplikovala situace s covid-19, zážitků nebylo rozhodně málo. Po první části stáže, trávené u nás a následně ve výcvikovém prostoru Boletice, se vrátili zpět do Vyškova. Zde je v druhé části čekalo absolvování několika typů výcviků, jako bylo potápění s našimi specialisty-potápěči, a to na univerzálním cvičišti jízdy tanků pod vodou, či vojenské lezení se specialisty-tělocvikáři, kdy si vyzkoušeli lezení různými způsoby.

Kromě výcviku se i blíže seznamovali s posláním Vojenské akademie, se systémem přípravy personálu, samotnými možnostmi přípravy personálu v kasárnách Dědice, ale i VVP Březina, včetně přípravy pozemního personálu vzdušných sil v hale vzdušných sil. Stranou nezůstala ani tematika Vojenské policie, kdy přímo v kasárnách Dědice působí i Odborná škola Vojenské policie.

Francouzští kadeti se však nevěnovali jen získávání poznatků, zkušeností a výcviku, ale i historii a tradicím. Jedna z jejich cest tak vedla i k Mohyle míru, kde vyjádřili spolu s našimi příslušníky tichou vzpomínku a úctu obětem bitvy tří císařů u Slavkova 1805 položením kytice i zapálením svíce. Další společná pieta se uskutečnila i u hrobu velitele paravýsadku Wolfram pplk. in memoriam Josefa Otiska při příležitosti 110. výročí jeho narození.

Sami v samotném závěru stáže absolvovali ještě padákový seskok z vrtulníku Mi-171Š na padácích OVP-12SL1, spolu s profesionály 43. výsadkového pluku v Chrudimi, kterému předcházela i nezbytná předseskoková příprava.

Pevně věříme, že i v příštím roce zůstane u této tradice a opět tak mezi námi přivítáme další kadety.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV-VA, nadpraporčík Jaroslav Losenický, CPřZOSpecPř, archiv 43. výsadkového pluku Chrudim

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (24. Únor 2021)