Náčelník Generálního štábu zavítal mezi nováčky

Náčelník Generálního štábu zavítal mezi nováčky

Ve středu 4. listopadu zavítal náčelník Generálního štábu Armády ČR generálporučík Josef Bečvář do Vyškova, kde právě probíhá základní příprava rekrutů armády a nových příslušníků Aktivní zálohy.

Příslušníky Aktivní zálohy zastihl generál Bečvář v doprovodu vrchního praporčíka Armády ČR štábního praporčíka Petra Seiferta ve výcvikovém prostoru Březina při topografické přípravě. Pracovnice ve státní správě, dělník, městský policista, kuchař, strojař, úředník či automechanik, tedy průřez oborů celou společností, od vyučených až po vysokoškolsky vzdělané. Ti všichni se dobrovolně rozhodli spojit svoji profesy s posláním příslušníka Aktivní zálohy.

Víc peněz pro příslušníky AZ i zaměstnavatele

Generál Bečvář nastínil některé plány do budoucna v souvislosti s naplněním této součásti armády až na pět tisíc příslušníků. Projekt počítá s rovnoměrným rozdělením AZ do dvou skupin. Vojáci té první budou sloužit v pěších rotách při Krajských vojenských velitelstvích, ti druzí u bojových jednotek. „Myslím si, že připravovaný projekt, který se nyní legislativně ukotvuje, je dobře promyšlen. Počítá se zajímavějším finančním oceněním, jak pro samotné příslušníky Aktivní zálohy, tak pro zaměstnavatele, kteří by tak měli být více motivováni k uvolňování svých zaměstnanců v rámci plnění úkolů Aktivní zálohy, a to nejen při nasazení v rámci České republiky, ale i stále diskutované možnosti nasazení v zahraničních operacích,“ zhodnotil generál.

Ve Vyškově se školí rekordních 617 armádních nováčků

Poté se generál Bečvář setkal také s armádními nováčky. Těch je tu v současné době rekordních 617. Náplň jejich přípravy popsal náčelník Centra základní přípravy Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov podplukovník Jiří Studničný: „Některé čety momentálně absolvují teorii jednotlivých druhů vojenských příprav přímo v kasárnách Dědice, další se účastní takzvaného Etického semináře v Pastoračním centru Duchovní služby AČR v Lulči a ostatní cvičí zde v prostoru.“

Při osobním setkání se všemi budoucími vojáky z povolání se generál Bečvář zajímal mimo jiné o jejich motivaci vstoupit do armády. „V současné době chybí naší armádě kolem pěti tisíc profesionálů a jsem přesvědčen, že se nám je postupně podaří doplnit. Jsem rád, že dnes mám možnost vidět právě tu novou krev, která do armády přichází,“ uvedl.


Autor: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA
Foto: Vladimír Bezděk, VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (6. Listopad 2015)