Naši ženisté obohatili výcvik o britské zkušenosti

Naši ženisté obohatili výcvik o britské zkušenosti

První pátek v měsíci květnu proběhl jeden z dalších výcviků ženijní přípravy, kdy se příslušníci v základním kurzu Ženista učili, jakým způsobem lze pomocí trhavin vytvářet jeden z druhů nevýbušných zátarasů a to konkrétně stromovou záseku. Byl však něčím ojedinělý.

Jeho instruktoři se s příslušníky sešli jako obvykle na cvičišti ostrého trhání sv. Anna, které jim poskytuje výhodu využití dosavadních teoretických znalosti, nabytých na učebně a při praktickém výcviku s cvičným náloživem. „Zaměstnání by to bylo běžné, jako jedno z mnoha, ale toto páteční bylo pro nás instruktory o dost jiné, a to díky přítomnosti jednoho z příslušníků Britského vojenského poradního výcvikového týmu (BMATT(CZ)).

Ten zde, pod vedením zkušených instruktorů v oblasti trhavin praporčíka Michala Zabloudila a instruktora v oblasti manipulace s motorovými řetězovými pilami praporčíka Iva Gryce, prováděl experiment, jehož cílem bylo dokázat zefektivnění vytváření překážek (zátarasů), kterými lze protivníka zastavit, omezit v jeho postupu a to zejména za přesunu,“ vysvětluje jeden z účastnících se instruktorů.

„Sgt Graham Strong spolu s instruktory vytvořil za využití motorové řetězové pily a jednoduché bleskovicové sítě, účinný postup, který dokázal, že i za využití malého množství trhaviny a vyžití mechanické práce, lze vytvořit účinnou překážku, kdy strom padne v námi zvolenou dobu do námi požadovaného směru,“ upřesňuje pokus náčelník Úseku přípravy ženijního vojska (ÚsPřŽenV) major Radek Procházka a k jeho významu pro posluchače i instruktory dodává, že to byla pro všechny možnost k porovnání našich a britských postupů při vytváření nevýbušných zátarasů. „Doufejme, že jsme tímto odstartovali další výhodnou spolupráci, které bychom mohli využít při předávání zkušeností a postupů i v dalších oblastech ženijní přípravy, nejen v té týkající se trhavin a ničení,“ dodává v závěru major Procházka, přičemž zdůrazňuje, že tento výcvik by nemohl proběhnout bez podílu dalších příslušníků jeho úseku.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA s využitím podkladů ÚsPřŽenV
Foto: archiv ÚsPřŽenV

Vydal/a: 
Monika Nováková (17. Květen 2023)