Nástup nováčků do kurzů základní přípravy

Nástup nováčků do kurzů základní přípravy

V pondělí 3. října 2016 nastoupilo do kurzu základní přípravy u Odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově více než 550 nových rekrutů AČR k vykonání tříměsíčního základního výcviku.

Společně s nimi nastoupilo také více než 50 nových příslušníků Aktivní zálohy OS ČR. Ti zde budou absolvovat výcvik v podobě šestitýdenního vojenského cvičení, které jsou povinni absolvovat všichni vojáci v aktivní záloze v prvním roce při prvním uzavření dohody o zařazení do aktivní zálohy.

Novinkou je nástup 16 příslušníků na dobrovolné vojenské cvičení. Občan České republiky mimo stav ohrožení státu nebo mimo válečný stav může dobrovolně převzít výkon branné povinnosti, pokud požádá o účast na vojenském cvičení. Dobrovolné vojenské cvičení  je dobrovolnou přípravou vojáka v záloze. Tato forma základní přípravy je určena pro vojáky v záloze, kteří nevykonali vojenskou činnou službu a požádali o účast na dobrovolném vojenském cvičení. Celkový rozsah získaných znalostí, dovedností a návyků vojáků po ukončení této přípravy je na úrovni Kurzu základní přípravy pro vojáky Aktivní zálohy.

Všechny nováčky navštívil v odpoledních hodinách ministr obrany Martin Stropnický, který se tak účastnil jejich vstupu do vojenského života, tedy vystrojení, ubytování a také k nim promluvil na jejich prvním společném nástupu.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (6. Říjen 2016)