Nástupní kurz příslušníků PČR

Nástupní kurz příslušníků PČR

Ve dnech 14. listopadu – 2. prosince 2016 se uskutečnil v posádce Vyškov další běh Nástupního kurzu příslušníků PČR za podpory Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV – VA).

Tato příprava se na základě meziresortní dohody stala součástí plnění úkolů Centra základní přípravy VeV-VA, kdy v roce 2016 bylo v 5 turnusech vycvičeno více než 800 nových příslušníků PČR.

A právě instruktoři základní přípravy se společně s instruktory PČR podíleli na intenzivním třítýdenním výcviku nových příslušníků Policie České republiky. Tento kurz je zaměřena na získání základních znalostí, návyků a dovedností v pořadové přípravě, služební zdvořilosti, zdravotnické přípravě, topografii, manipulaci se služební zbraní a v neposlední řadě na rozvoj fyzické zdatnosti. V závěru kurzu 30. listopadu 2016 mohli frekventanti v rámci bojové hry zúročit veškeré získané znalosti, dovednosti a návyky, které během kurzu získaly.

Celý kurz byl ukončen 2. prosince 2016 v prostorách auly slavnostním vyřazením úspěšných absolventů za přítomnosti velitele VeV – VA brigádního generála Ing. Josefa KOPECKÉHO, MSc., velitele Nástupního kurzu PČR plk. PhDr. Mgr. Martina GRIMA, náčelníka Centra základní přípravy pplk. Ing. Jiřího STUDNIČNÉHO, ale i za přítomnosti rodinných příslušníků nových policistů a policistek.


text:podplukovník Jiří Studničný, CPřZOSpecPř

foto: archiv CPřZOSpecPř  

Vydal/a: 
Monika Nováková (9. Prosinec 2016)