Návštěva brazilské delegace

Dne 20. srpna 2015 navštívila posádku Vyškov delegace příslušníků brazilské armády v doprovodu zástupců společnosti SAAB.

Na programu této návštěvy byla totiž právě ukázka trenažerů společnosti SAAB, s.r.o. v prostorách Odboru simulačních a trenažérových technologií Vyškov. Zde je přivítal jak náčelník štábu Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV-VA) plukovník Jaroslav Medek, tak náčelník Centra simulačních a trenažérových technologií (CSTT) Brno podplukovník Jiří Simmer a také náčelník Odboru simulačních a trenažérových technologií (OSTT) Vyškov major Pavel Haicer.

Členové brazilské delegace zde v rámci své návštěvy shlédli prostřednictvím příslušníků OSTT ukázku trenažéru kolového bojového vozidla pěchoty Pandur a také ukázku řidičského trenažéru Tatra - 810, pod vedením příslušníků Centra dopravní výchovy VeV-VA.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (25. Srpen 2015)