Návštěva Dětského domova Plumlov na MDD v kasárnách Dědice

Návštěva Dětského domova Plumlov na MDD v kasárnách Dědice

V ranních hodinách dne 3.6.2016 se brány kasáren Dědice otevřely nejen dětem z mateřských a školních tříd okolí Vyškova, ale i dětem z Dětského domova Plumlov.

Děti z dětského domova už před vstupem do areálu zářily úsměvem a natěšením na bohaté dopoledne u vojáků. Jejich touha byla vidět ve spěchu každé stanoviště. Doslova utíkaly ze stanoviště spojovacích prostředků na stanoviště PČR a následně k ukázce policejních psů a koní. Pocity úžasu děti měly u haly vzdušných sil, kde si prohlédly obrněnou techniku a prostředky a techniku vzdušných sil. Ke konci dopoledne byly děti pohoštěny na budově štábu praporu zabezpečení, kde si při tradičních smažených řízcích sdělovaly nevšední zážitky a dojmy.

Díky patří mnoha příslušníkům praporu, kteří přispěli k tomu, aby děti byly obklopeny dobrotami a sladkostmi. Při této příležitosti jim byly předány finanční prostředky od farnosti Luleč k pořízení fixních rovnátek pro mladou slečnu tohoto domova a vstupenky do kina v Olomouci věnované od p. Milana Sedláka.


Text a foto: npor. Ing. Zuzana KRÁLÍKOVÁ

Vydal/a: 
Monika Nováková (10. Červen 2016)