Návštěva studentů Letní školy Bezpečnostního centra Evropské hodnoty

Návštěva studentů Letní školy Bezpečnostního centra Evropské hodnoty

Ve čtvrtek 1. září zavítali k Velitelství výcviku-Vojenské akademii (VeV-VA) ve Vyškově studenti a studentky bakalářských a magisterských programů, zaměřených na bezpečnost, mezinárodní vztahy a příbuzné obory.

Ti se zde seznámili prostřednictvím náčelníka štábu VeV-VA plukovníka gšt. Hynka Pavlačky nejen s posláním VeV-VA, coby rezortním zařízením pro přípravu personálu, ale absolvovali i jednu z přednášek Centra kariérové přípravy nižších důstojníků na téma v oblasti bezpečnostních a obranných studií. Součástí jejich návštěvy pak bylo i Centrum simulačních a trenažérových technologií.

Program Letní školy Bezpečnostního centra Evropské hodnoty 2022 je zaměřen mimo jiné na přednášky a diskuze s civilními a vojenskými experty na bezpečnost, obrannou a vojenskou politiku, energetickou bezpečnost, či transatlantické vztahy. Jeho cílem je vzdělat a vyškolit budoucí bezpečnostní analytiky, kteří se stanou součástí komunity ČR s perspektivou pracovního uplatnění ve státní správě.

S různými hosty z akademické sféry či z armády se věnujeme aktuálním zahraničně-bezpečnostním otázkám. Studenti si vyzkoušeli simulované jednání Rady EU věnované úspoře energií, zúčastnili se bloku zaměřeného na předsednictví ČR v Radě EU či bloků zaměřených na energetickou bezpečnost nebo na čínský vliv na evropských univerzitách, vysvětluje projektová koordinátorka European Values Center for Security Policy Michaela Löfflerová, která zmínila, že v úterý například studenty v Olomouci, kde se Letní škola odehrává, navštívil generál Miroslav Feix, velitel Velitelství informačních a kybernetických sil.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (5. Září 2022)