Nejlepší absolventkou Kurzu pro nižší důstojníky se stala poprvé žena

Nejlepší absolventkou Kurzu pro nižší důstojníky se stala poprvé žena

V prostorách Historického sálu zámku Slavkov-Austerlitz se v pátek 22. listopadu 2019 uskutečnil slavnostní ceremoniál vyřazení absolventů Kurzu pro nižší důstojníky. Ze 46 posluchačů, kteří nastoupili k Centru kariérové přípravy nižších důstojníků Velitelství výcviku-Vojenské akademii (VeV-VA) ve Vyškově, se stala nejlepší absolventkou nadporučice Barbora Janúšková, příslušnice Praporu zabezpečení Vyškov.

Slavnostnímu aktu byli přítomni brigádní generál Radek Hasala (velitel VeV-VA), plukovník Martin Stojánek (zástupce velitele 14. pluku logistické podpory), plukovník gšt. René Sabela (zástupce velitele 53. pluku průzkumu a elektronického boje), plukovník gšt. Libor Švec (velitel 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany), plukovník Stanislav Grulich (zástupce velitele Hlavního velitelství Vojenské policie), další zástupci rezortu obrany a pozvaní hosté.

Účastníky kurzu v úvodním projevu přivítal velitel VeV-VA brigádní generál Ing. Radek Hasala, který absolventům poděkoval za snahu, kreativitu a úsilí, se kterým kurz zvládli. Ve svém úvodním vystoupení zmínil skutečnost, že dynamika vývoje bezpečnostního prostředí a nárůst bezpečnostních hrozeb kladou zvýšené nároky na činnost armády, a proto Česká republika coby součást mezinárodních bezpečnostních struktur musí reagovat na měnící se prostředí. Rovněž zdůraznil, že důstojník musí být nejen vlastencem, dobrým velitelem, kamarádem, odborníkem, ale musí být i dobře zorientován v politickém dění ve světě.

Podle slov náčelníka Centra kariérové přípravy nižších důstojníků podplukovníka Josefa Stříteckého posluchači prokázali, že jsou teoreticky dobře připraveni pro výkon své funkce. „Jak nabité vědomosti zužitkujete v praxi, záleží na Vás, na vašem osobním přístupu, aktivitě a ochotě učit se novým věcem, na schopnosti komunikovat jak s podřízenými, tak s nadřízenými,“ uvedl podplukovník Střítecký a dále řekl: „Važte si toho, že Vám kurz přinesl nové kontakty, nové kamarády, a taky jiný pohled na práci vašich kolegů z jiných útvarů. Važte si jejich práce a mějte na paměti, že armáda je jako mozaika. Každý jednotlivec, každá odbornost má své nezastupitelné místo a jen společně dokážeme řešit výzvy, kterým musí armáda čelit.“

Nejlepším absolventem se poprvé stala žena, nadporučice Barbora Janúšková. Na dotaz, co pro ni znamená meč nejlepšího absolventa, který jí předal brigádní generál Radek Hasala a velitel Praporu zabezpečení Vyškov podplukovník Radoslav Dostál, odpověděla: „Považuji to za velkou čest a velký profesní i osobní úspěch.“ Dále zdůraznila: „I žena z nebojového útvaru je schopna se naučit tematiku související s plánováním a řízením boje, která byla důležitou součástí kurzu.“ Npor. Janúšková ve svém projevu, který přednesla za absolventy kurzu, uvedla: „Když jsme v září nastoupili do Vyškova, měli jsme rozdílné pocity. Někteří hýřili nadšením, jiní zase přijeli ‚to přežít‘ a splnit si kurz. Při představování našich jednotlivých profesí v rámci armády se mi vybavila písnička od Jana Wericha z filmu Pekařův císař: ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady udělají moc – a nelze než souhlasit. Z nesourodé a navzájem sobě neznámé skupiny jsme se za tu dobu stali partou lidí, kteří se respektují, pomáhají si a povzbuzují. Stali jsme se týmem.“

Vydal/a: 
Monika Nováková (27. Listopad 2019)