Nejsou lékaři. Přesto dokáží poskytnout péči o raněné v boji

Nejsou lékaři. Přesto dokáží poskytnout péči o raněné v boji

Od 8. 8. do 12. 8. proběhl u Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově další kurz Tactical Combat Casualty Care – Combat Lifesaver (TCCC-CLS).

17 posluchačů, mezi nimiž byli i dva příslušníci Aktivní zálohy a jedna žena, v jeho týdenním průběhu prošli náročným zdravotnickým nepřetržitým výcvikem, který umocňovaly vysoké teploty.

„Jedná se o první pomoc a neodkladnou péči o raněné v bojových podmínkách, tudíž se posluchači pohybují v plné balistice a se zbraní, což v úmorném vedru je o to těžší,“ vysvětluje jeden z vyškovských instruktorů, praporčík Jakub Svoboda. Přesto však chválí profesionální přístup a úsilí posluchačů. „Makalo se na 100 %, od ranních běhů až do večera a všichni do jednoho zde odvedli kus dobré práce,“ hodnotí praporčík Svoboda a doplňuje, že v kurzu jsou využívány všechny dostupné prostředky k maximálnímu zdokonalení potřebných činností a dovedností, včetně pokročilého pacientského trenažéru Caesar.

Tyto kurzy jsou pořádány i u jiných center CLS. Úsek přípravy zdravotnických odborností má však prvenství v jejich počtu v rámci celé AČR. Zatímco CLS centra provádějí napříč republikou průměrně 5 až 6  kurzů za rok, vyškovští letos 12.

Kurz TCCC-CLS:

  • zásady poskytování péče o raněného v bojových podmínkách;
  • 5 dnů před kurzem musí všichni splnit nejprve e-learning;
  • maximální kapacita kurzu je 18 posluchačů;
  • probíhá v nepřetržitém vojenském výcviku formou osvojení si teoretických znalostí a praktických dovedností, na učebně a v terénu.

Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: praporčík Jakub Svoboda, Úsek přípravy zdravotnických odborností VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (15. Srpen 2022)