Není mise jako mise

Není mise jako mise

Tango – Daruj hračku 2018: Pět tisíc snů, potřeb a přání, která nemá kdo či za co splnit… namalovaných v tichu a naději. Přání ke splnění pod stromeček dětem a klientům s různými handicapy ze 73 domovů a zařízení celé ČR naleznou v současné době lidé v aplikaci generálního IT partnera Leksys (https://app.daruj-hracku.cz). Splněná přání pak míří cestou generálního přepravního partnera GLS Czech Republic do areálu kasáren Dědice, a to ke generálnímu partneru ZP manažerů na třídění, kterým je premiérově Velitelství výcviku-Vojenská akademie.

„Dokážeme mnoho, ale některé věci nezvládneme.“ Zdravotně postižení (ZP) manažeři projektu Tango – Daruj hračky proto požádali o pomoc ve formě spolupráce Velitelství výcviku-Vojenskou akademii ve Vyškově. Předmětem je prostorová a lidská pomoc nejstaršímu a největšímu projektu tohoto druhu v ČR – Daruj hračku ve prospěch dětí a lidí s různými handicapy, který již 22. rokem organizuje skupina ZP manažerů na vozíčcích.

Vojenská akademie na takovouto spolupráci přistoupila a vnímá ji jako pomoc partnera, který umí na vysoké úrovni připravit své profesionály na pomoc AČR nejen v zahraničních misích a obtížných úkolech, ale také připravit profesionály po lidské stránce na pomoc ve vlastní zemi, jak účastí a podporou v projektu Daruj hračku, tak svým stanutím po boku jeho organizátorů, manažerů na vozíčcích, ač oni většinou sedí a přesto si svoji „misi“ nevzdali.

„Jedná se o projekt, jehož cílem je splnění vánočních přání, které si v podzimních měsících začínají malovat handicapované děti a klienti domovů, které oslovují ZP manažeři Tango. Přání jsou poté zařazena do databáze, ze které si veřejnost v průběhu listopadu až prosince vybírá a zasílá splněná přání,“ vysvětluje ředitel Tango a Daruj hračku Pavel Klempíř.

K tomu, aby však dárky od Ježíšků dorazily do těch správných rukou, je nejnáročnější fází jejich příjem, kontrola a třídění. A právě v této závěrečné fázi přislíbila vyškovská akademie svou účast poskytnutím prostoru i lidského potencionálu. Ta tedy letos probíhá v přízemních prostorách Společenského klubu kasáren Dědice již od 19. listopadu, vždy v úterý až čtvrtek po pracovní době. Do třídění se zapojili desítky dobrovolníků VeV-VA, a to jak zástupců velení VeV-VA, v čele s brigádním generálem Radkem Hasalou, tak zástupců štábu, odborů, samostatných center a oddělení, ale i posádkové ošetřovny. Pomocnou ruku podali jak vojenští profesionálové, tak občanští zaměstnanci.

Z více než pět tisíc přání je splněno téměř tisíc, a to v hodnotě, která již překročila milion korun. Další dárky jsou však stále na cestě do Vyškova, kde je dobrovolníci budou třídit až do 17.12. Všechny budou pak slavnostně předány daným domovům 19. prosince v Havlíčkově Brodě.

Projekt Daruj hračku je realizován už od roku 1997, pomohl 44 466 dětem a lidem s různými handicapy ze 145 domovů celé ČR. Ne náhodou jsou Tango – Daruj hračku, mimo jiné, pětinásobní držitelé prestižní Ceny „Ď“. Jsme hrdi, že můžeme být jeho součástí.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (28. Listopad 2018)