Nováčci aktivní zálohy absolvovali základní výcvik a složili vojenskou přísahu

Nováčci aktivní zálohy absolvovali základní výcvik a složili vojenskou přísahu

Ve čtvrtek 28. března se v prostorách Společenského klubu kasáren Dědice uskutečnilo slavnostní vyřazení absolventů šestitýdenního kurzu základní přípravy, a to za podpory nejen hostů z řad AČR, ale i těch nejbližších čerstvých absolventů.

Tento kurz u Centra základní přípravy Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) je určen pro nové příslušníky Aktivní zálohy Ozbrojených sil České republiky a jeho cílem je zvládnutí základních dovedností k přežití na bojišti. Všech 32 absolventů, včetně 3 žen, v rámci programu vyřazení složilo také vojenskou přísahu. Stejně jako vojenští profesionálové tak slíbili nejen věrnost naší vlasti, ale i ochotu položit za ni svůj život. Mezi nimi i starosta města Slavkova u Brna, nyní vojín Michal Boudný.

Objasnění významu vojenské přísahy i její text, to vše zaznělo z úst náčelníka štábu VeV-VA plukovníka gšt. Jaroslava Medka, který mimo jiné zmínil: „Vykonání slavnostní vojenské přísahy je výrazným mezníkem v životě každého vojáka bez rozdílu toho, zda se jedná o vojáka z povolání nebo příslušníka Aktivní zálohy. Všechny nás společně zavazuje k naplnění nejvyšších občanských a vojenských povinností, které mohou v případě potřeby vyústit i v prokázání povinnosti nejvyšší – k nasazení vlastního života pro obranu vlasti,“ přičemž zdůraznil, že uvědomění si krajnosti a absolutnosti tohoto závazku není pro žádného člověka jednoduchou záležitostí. „A přesto jste se rozhodli připojit k nám, vojákům,“ kvitoval významný životní postoj a krok záložníků plukovník Medek.

Krajská vojenská velitelství (KVV) zde zastupoval plukovník gšt. Vojtěch Prýgl, ředitel KVV Olomouc, který zmínil: „Reprezentovali jste své vlastenectví ochotou obléct si uniformu a podrobit se vojenskému výcviku, což vedle vaší druhé civilní profese je jistě velmi náročné a já si vašeho dobrovolného rozhodnutí, včetně nezbytné podpory vašich blízkých, velmi vážím.“

Tito záložníci již mají základní vojenské dovednosti, které budou dále rozvíjet na vojenských cvičeních, ale na ty další úplné nováčky aktivní zálohy čeká nástup do kurzu základní přípravy již v pondělí 1. dubna.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (29. Březen 2019)