Noví učitelé řidičů automobilů ukončili svou přípravu u Centra dopravní výchovy

Noví učitelé řidičů automobilů ukončili svou přípravu u Centra dopravní výchovy

Když 1. října 2018 započala intenzivní výuka v desetitýdenním specializačním kurzu k získání úplného profesního osvědčení učitelů řidičů automobilů, jeho sedmi účastníkům nastalo velmi perné období. Předepsaný objem 230 hodin přípravy v deseti předmětech dá mozkovým závitům pořádně zabrat.

Ale všichni posluchači věděli, do čeho jdou, neboť před zařazením do tohoto nejdelšího a nejnáročnějšího kurzu u Centra dopravní výchovy (CDV) VeV-VA museli nejen splnit legislativní požadavky, vyplývající ze zákona č. 247/2000 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 167/2002 Sb. v platném znění, ale také úspěšně absolvovat výběrové řízení. Zde museli před komisí složenou z lektorů CDV prokázat jak potřebné základní znalosti dané problematiky, tak i osobní předpoklady pro práci učitele autoškoly.

V tomto kurzu totiž nestačí rozsáhlou látku jen dobře pochopit, ale je nutné prokázat, jako budoucí učitel, schopnosti jasně vysvětlovat a srozumitelně předávat informace dál svým žákům. Proto je jedním ze stěžejních úkolů v rámci kurzu zlepšit svůj verbální projev. Naučit se mluvit nahlas, zřetelně, plynule a používat přitom spisovný jazyk a správnou odbornou terminologii. K nejčastějším prohřeškům zpočátku patří např. vyhodit blinkr, vybitá baterka, sjetá guma, oranžová na semaforu či pletení si nejvyšší povolené a dovolené rychlosti. Poměrně oblíbené bývá nesmyslné rčení „asi určitě“. Protože je během kurzu nácvikům vystupování před posluchači věnován značný prostor, u všech dochází ke zlepšení mluveného projevu, ale pro některé je to stále velký stres.

Deset týdnů uteklo velmi rychle a ve dnech 4. až 6. prosince 2018 nastalo náročné prověřování znalostí absolventů kurzu z celkem osmi dílčích zkoušek, které provedla zkušební komise složená z odborných pracovníků Krajského úřadu Jihomoravského kraje, doplněná o lektory CDV. Poslechnout si některá vystoupení byl i náčelník CDV podplukovník Miloslav Stříž.

Uchazeči prokázali, že se na závěrečné zkoušky kvalitně připravili a proto z celkového počtu 60 dílčích zkoušek zaznělo u 58 hodnocení „prospěl“. Pěti úspěšným uchazečům tak mohlo být na slavnostním zakončení opět za přítomnosti N CDV předáno kýžené profesní osvědčení učitele řidičů automobilů, přičemž zbývající dva uchazeče, ještě čeká možnost opravného termínu 17.12.


Text: Ing. Jan Lutonský, Centrum dopravní výchovy

Foto: nrtm. Petr Hrušecký, prap. Pavel Kubíček, Centrum dopravní výchovy

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (11. Prosinec 2018)