Novináři a humanitární pracovníci vyškovský kurz přežili

 Novináři a humanitární pracovníci vyškovský kurz přežili

Ve Vyškově dnes skončil týdenní Kurz speciální přípravy pro krizové situace, kterého se zúčastnilo celkem dvacet novinářů a humanitárních pracovníků. Úspěšně ho dokončilo a „přežilo“ devatenáct z nich.

Takzvaný Kurz přežití, který připravuje odbor komunikace Ministerstva obrany ve spolupráci s Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií Vyškov, patří pro civilní pracovníky k nejnáročnějším kurzům, které vojenští instruktoři ve Vyškově organizují. Pracovníci sdělovacích prostředků a humanitárních organizací prošli v průběhu týdne tvrdými zkouškami, které byli náročné jak po stránce psychické, tak fyzické. Účastníci kurzu se naučili zvládat krizové situace, se kterými se mohou v oblastech vojenských konfliktů setkat a zvýšit svoje předpoklady na přežití.

Výcvik, který se odehrával převážně ve Vojenském újezdu Březina, se skládal ze dvou částí. Teoretická část byla zaměřena na techniky přežití, vyjednávání v podmínkách cizího prostředí, základy topografie, krizový management nebo na psychologii chování člověka v mimořádných situacích. Na teoretickou část navázal praktický výcvik, jehož součástí byly náročné přesuny a pohyb v neznámém terénu, při němž novináři a humanitární pracovníci řešili předem připravené modelové situace.
 
Certifikát získali téměř všichni

Do letošního kurzu přežití nastoupilo 20 novinářů a humanitárních pracovníků, zdárně ho dokončilo a certifikát obdrželo 19 účastníků. „Teprve v extrémních situacích člověk pozná, jaký doopravdy je. Proto jsme se snažili podmínky výcviku přizpůsobit reálnému nasazení. Ne každý dokáže dojít na hranici svých možností nebo ji dokonce posunout o kousek dál,“ zaznělo z úst velitele kurzu majora Ivana Škatulára při předávání certifikátů účastníkům, kteří splnili podmínky kurzu. „Mnoho z Vás si v průběhu výcviku sáhlo několikrát na dno svých sil. Jediné, co Vám přeji, je, abyste se s podobnými situacemi nikdy nesetkali,“ dodal na závěr instruktor prap. Martin Beneš.
 
Poděkování patří všem instruktorům

Účastníci kurzu se shodli, že uznání patří všem, kteří se podíleli na jeho přípravě i realizaci. „Instruktoři nás zrovna nešetřili. Někdy jsme měli pocit, že jsme opravdu na nestabilním území cizího státu, kde se může stát úplně všechno. V rámci své profese se lehko můžeme ocitnout v krizové situaci, kde jsou takovéto zkušenosti neocenitelné,“ shrnula za všechny pracovnice České tiskové kanceláře Anna Francová.

Kurz speciální přípravy pro krizové situace bude pořádán odborem komunikace Ministerstva obrany ve spolupráci s Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií ve Vyškově i v příštím roce.


Autor: Daniela Hölzelová

Vydal/a: 
Monika Nováková (3. Květen 2016)