Novináři se od vojáků učili přežít krizové situace

Novináři se od vojáků učili přežít krizové situace

Ve Vyškově dnes skončil týdenní Kurz speciální přípravy pro krizové situace. Z 15 zúčastněných novinářů a humanitárních pracovníků ho úspěšně dokončilo a certifikát získalo 13 z nich.

Takzvaný kurz přežití připravil odbor komunikace Ministerstva obrany ve spolupráci s Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií Vyškov. Pro civilní pracovníky patří k nejnáročnějším kurzům, které vojenští instruktoři ve Vyškově organizují. Výcvik se odehrával převážně ve Vojenském újezdu Březina a skládal se ze dvou částí. Ta teoretická byla zaměřena na techniky přežití, základy topografie, jednání a vyjednávání v podmínkách cizího prostředí, krizový management nebo na psychologii chování člověka v mimořádných situacích. Druhou část tvořil praktický výcvik. Jeho náplní byly náročné přesuny, pohyb v neznámém terénu či řešení modelových situací.

Pracovníci sdělovacích prostředků a humanitárních organizací prošli v průběhu týdne tvrdými zkouškami. Ty byly náročné jak po stránce psychické, tak fyzické. Účastníci kurzu si vyzkoušeli, jak zvládat krizové situace v oblastech vojenských konfliktů a tím zvýšit svoji šanci na přežití.

Certifikát získali téměř všichni

Do letošního kurzu přežití nastoupilo 15 novinářů a humanitárních pracovníků, zdárně ho dokončilo a „přežilo“ 13 účastníků.

„Celý kurz byl maximálně přiblížen realitě. Získali jste dovednosti a zkušenosti, které by se vám mohly v krizových oblastech, kam vyjíždíte za svojí prací, hodit. Snažte se je využít tak, aby vaše rozhodnutí co nejméně ohrozila vás i vaše okolí. Hodně si tím usnadníte život,“ zaznělo z úst velitele kurzu majora Ivana Škatulára při předávání certifikátů účastníkům, kteří splnili podmínky kurzu.

Poděkování patří všem instruktorům

Účastníci kurzu se shodují, že velké uznání patří všem, kteří se na jeho přípravě a realizaci podíleli. „Průběh celého kurzu byl náročný. Všichni, co jsme tady, jsme poznali svoje hranice, získali obrovské množství vědomostí a naučili se i pokoře a respektu. Velmi si vážíme toho, že jsme se mohli učit od profesionálů,“ shrnul za všechny redaktor mediální skupiny MAFRA Jan Nevyhoštěný.

Kurz speciální přípravy pro krizové situace bude pořádán odborem komunikace Ministerstva obrany ve spolupráci s Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií ve Vyškově i v příštím roce.


Autor: Daniela Hölzelová, odbor komunikace MO, www.army.cz

Vydal/a: 
Monika Nováková (28. Duben 2017)