Nový vojenský přidělenec USA v ČR navštívil posádku Vyškov

Nový vojenský přidělenec USA v ČR navštívil posádku Vyškov

Nového vojenského přidělence USA v ČR plukovníka Johna J. Burbanka přijal v posádce Vyškov její velitel a zároveň velitel největšího posádkového subjektu Velitelství výcviku – Vojenské akademie plukovník gšt. Josef Kopecký.

V úvodním briefingu představil plukovník Kopecký místo a poslání Velitelství výcviku – Vojenské akademie v rámci rezortu obrany, přičemž se podrobněji prezentovalo také ředitelství Mnohonárodního střediska leteckého výcviku (MATC), které ve Vyškově působí nově od loňského roku, a to právě v podřízenosti VeV – VA. S jeho posláním seznámil plukovníka Burbanka velitel MATC plukovník gšt. Miroslav Jenčík.

Další část programu pak byla věnována prohlídce některých učebně výcvikových zařízení jak v kasárnách Dědice, tak přilehlém vojenském výcvikovém prostoru Březina. Nový vojenský přidělenec USA se tak měl možnost seznámit, během své vyškovské zhruba čtyřhodinové návštěvy, s možnostmi využití Centra simulačních a trenažérových technologií, haly vzdušných sil a také výsadkového trenažéru KOLOSEUM.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA
Foto: Vladimír Bezděk

Vydal/a: 
Monika Nováková (5. Únor 2016)